Arkiv, diarium & post

Posthantering

Enligt gällande regler skall handlingar ställda till universitet skyndsamt diarieföras. Detta innebär att vi på institutionen alltid öppnar viss inkommande post innan den delas ut i facken.

Vid postöppningen öppnas:

  • Försändelser som är direkt adresserade till Institutionen/avdelningen
  • Försändelser som är direkt adresserade till institutionen/avdelningen med att enskild person.

Vi öppnar inte brev som har en personlig adressat först i adressen.

Om ni får en handling via e-post eller personligt adresserat brev som är en handling (eller eventuellt kan vara en handling) så ska e-posten vidaresändas till registrator.ike@su.se. Gäller det en handling på papper som behöver diarieföras ska den läggas i postfacket märkt arkiv i postrummet (helst originalet, och spara en egen kopia).

Mer information om diarieföring vid SU finns på: http://www.su.se/medarbetare/service/arkivering-diarieforing/registrator/om-diarieforing-1.3187.

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa