Arkiv, diarium & post

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för kultur och estetik
  4. Internt
  5. Arkiv, diarium & post

Arkiv och diarium

Stockholms universitet som myndighet har skyldighet att arkivera och diarieföra allmänna handlingar oavsett medium, vilket innebär att även institutionerna vid universitetet måste arkivera och diarieföra sina egna inkomna och upprättade handlingar.

Posthantering

Enligt gällande regler skall handlingar ställda till universitet skyndsamt diarieföras. Detta innebär att vi på institutionen alltid öppnar viss inkommande post innan den delas ut i facken.

Postinstruktioner

För att kunna skicka ett brev med gods (d.v.s. den vanliga postgången) så får brevet väga max 2 kg och hålla sig inom de måttangivelser som redovisas nedan. Alla försändelser över dessa vikt- och måttangivelser skall gå som paket via postens Pacsoft.