Rektor beslutade den 9 november 2017 om nya regler för representation och gåvor med mera vid Stockholms universitet.

Detta beslut med (diarienummer Dnr SU FV 1.1.6-0419-16) ersätter tidigare beslut om riktlinjer för representation och gåvor med mera.

Lathund Regler för representation och gåvor (406 Kb) .

Kontakta din ekonomihandläggare på institutionen för vidare frågor.