Personal

Företagshälsovård

Samtliga anställda och doktorander, oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård. Tillfälligt anställda (timanställda lärare, skrivvakter etc) omfattas inte. Inte heller studenter.