Studenter vid laptop
Foto: Niklas Björling

Klicka på länkarna nedan för att se vårt kursutbud. Från kurssidorna kan du sedan via vår katalog gå vidare till antagning.se där du gör din ansökan. 

Idéhistoria

Konstvetenskap

Litteraturvetenskap

Musikvetenskap

Teatervetenskap

Vid frågor

Kontaktuppgifter till våra studievägledare.

Kontaktuppgifter till vår studentexpedition.

Först till kvarn om du är behörig

De kurser där det kan finnas platser kvar efter första urvalet håller alltså öppet för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

Anmälningsalternativ tas inte bort från anmälan

Stockholms universitet tar inte bort några anmälningsalternativ från anmälan. Om du redan sökt 12 alternativ, kan du söka ytterligare 8 efter urval 2 när det gäller höst- och vårterminer. För sommarkurser utökas sökalternativen från 6 till 10.

Handläggning av sena anmälningar

Sena anmälningar handläggs löpande. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.

Om du har blivit struken från en utbildning du sökt i tid för att du är obehörig, men nu är behörig, kan du göra en återanmälan. Du kan bara göra en återanmälan till utbildningar som är öppna för sen anmälan. Mer info om återanmälan på antagning.se.

Viktiga datum inför vårterminen 2020.