Linn Holmberg
Linn Holmberg

Programmet ger särskilt framstående juniora forskare möjlighet att ägna en längre tid åt fri forskning. Det är ett samarbete mellan Riksbankens Jubileumsfond och Swedish Collegium for Advanced Study.

30 nominerade från fem länder

I år har 16 universitet i fem länder inkommit med sammanlagt 30 nomineringar. Processen fortsätter nu under våren för att välja ut den slutgiltiga årgången av Pro Futura-forskare. En internationell panel med toppforskare ska läsa kandidaternas förslag på forskningsprojekt. Ett antal av de nominerade kommer sedan att intervjuas. I sommar kommer beskedet om vilka som har tagit sig hela vägen.

Pro Futura startade 1999 och sedan dess har 53 forskare antagits till programmet. I första omgången var Sara Danius, professor i litteraturvetenskap vid institutionen, en av de forskarna.

Forskar om upplysningskultur

Linn Holmberg disputerade vid Umeå universitet 2014 och kom till Institutionen för kultur och estetik 2016. Hon forskar om upplysningskultur och encyklopedisk praktik i 1700-talets Europa. Hon studerar praktiska, intellektuella och kulturella aspekter av lärt skrivande, men också föränderliga idéer om, och värderandet av, olika former av vetande och kunnande.

Läs mer om Pro Futura på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida.