Scenkonsten är i dag en alltmer global verksamhet. Som en följd av denna utveckling håller yrkesområden med anknytning till teater och scenkonst på att förändras, och det krävs interkulturell förståelse och särskilda kunskaper för att klara av projektrelaterade och kuratoriska utmaningar.

Det internationella masterprogrammet i teatervetenskap är ett svar på denna situation och utrustar studenterna med de kompetenser och färdigheter som behövs i deras framtida yrkesroll. Programmet utökar samtidigt studenternas förståelse för teater samt ger kunskap om avancerade teorier och metoder för fördjupad analys av samtida och historiska internationella teaterpraktiker.

Projektarbete i centrum

I centrum för undervisningen står handlett projektarbete (i både forskning och praktik), vilket kräver att studenterna engagerar sig i såväl självständiga som gruppbaserade aktiviteter för att utveckla sitt självständiga tänkande och etiska ansvarstagande samt sin förmåga till självorganisering och kreativitet.

Masterprogrammet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) och består av både obligatoriska (60 hp) och valbara (30 hp) kurser. En termin består i normalfallet av fyra kurser om vardera 7,5 hp. Masteruppsatsen upptar en termin (30 hp). Samtliga kurser ligger på avancerad nivå. Undervisningen sker på engelska.

Möjlighet till utbytestermin i Amsterdam

Vi har ett nära samarbete med institutionen för teatervetenskap vid universitetet i Amsterdam (UvA). Våra studenter har möjlighet att genomföra en termins utbytesstudier inom masterprogrammet ”International Dramaturgy” vid UvA (utgående, höstterminen år 2). Dessutom kan våra studenter delta i UvA:s International Winter School, där våra lärare/professorer kommer att bidra till undervisningen. Studenter från Amsterdam kommer till Stockholm för att genomföra praktik eller en termins studier (inkommande, höstterminen år 1).

Läs mer om behörighet och ansökan i universitetets utbildningskatalog.

Examinatorer, höstterminen 2019

Teatervetenskaplig praktik: Meike Wagner
Avancerade forskningsmetoder inom teatervetenskap: Meike Wagner
Utveckling och organisering av ett event: Meike Wagner