Programmet stödjer studentutbyte inom specifika ämnesnätverk vid universiteten i andra nordiska och baltiska länder.

Vid Institutionen för kultur och estetik ingår Litteraturvetenskap i näverket Nordliks inom Nordplusprogrammet.

Nordlys

Studenter vid övriga ämnen vid institutionen kan ansöka om nominering till utbytesstudier i Norden genom det centrala nätverket Nordlys, inom Nordplusprogrammet. Mer information på su.se/nordlys.

Nordliks

Som student vid Institutionen för kultur och estetik kan du ansöka om utbytesstudier vid en rad nordiska och baltiska universitet där det forskas och undervisas inom litteraturvetenskap, nordiska språk och nordisk litteratur. Det gäller för studier på både grundnivå och avancerad nivå. Sammanlagt finns det 35 institutioner att välja emellan.

Studenter som söker måste ha studerat nordiska språk eller litteraturvetenskap i minst ett år.

Två ansökningsperioder om året

Sista ansökningsdag är den 1 mars respektive den 1 oktober. För att hinna förbereda ansökan ska en intresseanmälan göras till kontaktpersonen vid institutionen senast den 16 januari respektive den 14 augusti. Kontaktpersonen nås här: exchange.ike@su.se. Ytterligare information om kurser och undervisning ges av kontaktpersonen vid respektive värduniversitet.

Stipendium att söka

Stipendiet är på 200 Euro per månad plus ett varierande resebidrag. Det går att söka stipendium från en månad upp till ett års helstidsstudier.

Läs mer på Nordliks hemsida nordliks.net eller på Nordliks Facebook-sida facebook.com/nordliks.