Internt

Denna sida fungerar som ett komplement till Stockholms universitets medarbetarwebb och är endast tillgänglig för anställda och doktorander vid IIES.

På IIES använder vi oss av plattformen Confluence för vår internkommunikation.

Denna nås enbart av IIES anställda och doktorander och kräver inloggning med ett universitetskonto.

Klicka här för att logga in på IIES 'space' på Confluence

Klicka här för att komma till Stockholms universitets medarbetarwebb

På denna sida