Arkeologisk utgrävning i Jordbro

Den 9-27 maj 2022 utför lärare och studenter från Stockholms universitet en arkeologisk undersökning vid Jordbrogravfältet.

Syftet med utgrävningen är att undersöka och avgränsa ett antal stenåldersboplatser som är mellan 5000-7000 år gamla. Fynden består av verktyg av kvarts, skiffer och flinta, bergartsyxor, brända ben, keramik och härdar. Undersökningarna är kopplade till forskningsprojektet Kulturell interaktion under mellansvensk stenålder, där populationsutveckling och teknologisk komplexitet i östra Mellansverige under stenåldern studeras. Utgrävningarna i Jordbro är tänkt att löpa över tre år och omfattar både arkeologiska undersökningar samt en viss utveckling av publika aspekter av fältarkeologi. Detta är projektets andra säsong.

 

Guidade visningar för allmänheten

I samband med undersökningarna planerar vi visningar av grävningen och gravfältet vid tre olika tillfällen. Vi träffas då vid anslagstavlan på Gullringsvägen vid Jordbrogravfältet. Visningarna tar ca 45 minuter.

Torsdagen den 12 maj kl. 14:00
Onsdagen den 18 maj kl. 14:00
Tisdagen den 24 maj kl. 14:00

Projektledare: Professor Jan Apel, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, telefon 072-546 26 00.