Kontakt

Här har vi samlat kontaktinformation till studieadministratörer, studievägledare studierektorer och vår internationella koordinatorn.

Studieadministratörer och studentexpeditionen

Studentexpeditionen ligger på entréplan (plan 3) på Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7. Vi finns på plats måndag till fredag men om du önskar kan du även få hjälp via Zoom eller nå oss via telefon.

Studierektor, grund- och avancerad nivå
Studierektor forskarutbildningen
På denna sida