Under utbildningen

Som student vid Stockholms universitet finns en mängd resurser att ta del av både för sådant som direkt rör dina studier som bibliotekets olika tjänster, men även aktiviteter som ordnas av studentföreningarna och kåren.

Tre studenter på rad som tittar på en läsplatta. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

 

 

Biblioteket - en resurs för dig som student

Stockholms universitetsbibliotek är en viktig resurs för dig som studerar. Som student kan du låna och beställa litteratur. Genom biblioteket får du även tillgång till vetenskaplig litteratur, tidskrifter och databaser, i tryckt och elektroniskt format. Du kan också skriva ut, skanna och kopiera på biblioteket.

Universitets biblioteket. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Det finns även grupprum (bokningsbara) och studieplatser samt en särskild läsesal för allergiker.

Om du aldrig besökt biblioteket finns särskilda guider där du lär känna biblioteket. Vid terminsstart brukar även visningar av biblioteket förekomma.

Biblioteket

På institutionen för arkeologi och antikens kultur finns ett referensbibliotek (entréplan) som från höstterminen 2022 är öppet tisdagar kl. 9-11 och torsdagar kl. 13-15. 

Eftersom det är ett referensbibliotek får du inte låna hem böckerna - utan du kan endast läsa på plats.

I biblioteket finns också ett fåtal läsplatser för studenter.

 

Dina rättigheter och skyldigheter

Dina rättigheter som student regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Stockholms universitet. Det är viktigt att du känner till Stockholms universitets regelbok, där lagar och förordningar finns.

Du har även som student möjlighet att påverka din utbildning genom att rösta i kårvalet, gå med i det lokala student- eller doktorandrådet, bli studentrepresentant eller påverka genom kursvärderingar.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter.

 

Årsmötet år 2022 hålls den 19 oktober kl. 15.30, både digitalt och i fysisk form. 

Kallelse till årsmöte ÄRA 19 oktober 2022 (76 Kb)

Delta via Zoom: 
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68842354501

Det senaste årsmötet för ÄRA ägde rum den 14 oktober 2021:

Dagordning ÄRA 14 oktober (154 Kb)

Studentrepresentanternas uppdrag (233 Kb)

 

Ämnesrådet är studentrådet vid Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur. Det är ett forum för studenterna på både grund- och avancerad nivå att påverka utbildningen och miljön på institutionen.

Ämnesrådet är det studentråd som är knutet till Institutionen för Arkeologi och Antikens kultur. Det är ett forum för studenterna på både grund- och avancerad nivå för att påverka utbildningen och miljön på institutionen.

Ämnesrådet är gemensamt för ämnena Antikens kultur och samhällsliv, Allmän arkeologi, Laborativ arkeologi samt Osteoarkeologi. Alla som studerar vid institutionen är välkomna att delta på möten som Ämnesrådet håller en gång i månaden. Ett av syfterna med Ämnesrådet är att förbättra kvaliteten hos studietiden för studenterna. Vi hjälper gärna till att medla i möjliga obekväma situationer med anställda vid universitet och hjälpa till med andra funderingar som studenter har.

Har ni funderingar över något, som STARK eller engagemang i styrelsen, är ni varmt välkomna att mejla.

E-post till Ämnesrådet
ark.su.studentrad@gmail.com

Ordförande: Anna Munford
Vice ordförande: Emilia Åkerman
Sekreterare: Sebastian Wärmländer
Kassör: Emelie Jonsson

STARK, Stockholms Arkeologer, är en ämnesförening för dig som studerar vid Stockholms universitets institution för arkeologi och antikens kultur.

Föreningen innefattar studenter inom allmän arkeologi, laborativ arkeologi, osteoarkeologi samt antikens kultur och samhällsliv. Genom att anordna pubkvällar, exkursioner, föreläsningar och andra aktiviteter arbetar vi för att skapa en gemenskap och sociala band mellan studenter på institutionen.

Du som studerar vid institutionen för arkeologi och antikens kultur blir även automatiskt och kostnadsfritt medlem i STARK. Vi uppmanar starkt alla nya medlemmar att gå med i vår facebookgrupp där information om oss och våra evenemang publiceras. För dig som inte studerar vid tidigare nämnda institution eller för dig som vill stödja studentföreningen finns möjligheten att ansöka om stödmedlemskap för 50 kr/ verksamhetsår. För mer information om STARK kan du mejla oss, ta en titt på någon anslagstavla på institutionen eller fråga någon i styrelsen.

Gå gärna med i vår facebookgrupp: STARK (Stockholms arkeologer)

Följ oss på instagram: stockholms_arkeologer

Mejla oss: stark.stockholms.arkeologer@gmail.com

Det är bara att höra av dig om du har några funderingar!

Ordförande: Erik Vajking
Sekreterare: Fredrik Jansson
Kassör: Ruth Rudenlöv
Klubbmästare: Rasmus Ohlsson
Nöjeskreatör: Emelie Jonsson och Björn Wahlberg
Ledamot: Axel de Groat och Sofia Briving

 

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet är mån om att alla ska kunna studera på universitetet oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej. Universitetet kan erbjuda en mängd olika stödåtgärder för studenter med funktionsnedsättningar, men först måste du ansöka om stöd och träffar en samordnare för särskilt pedagogiskt stöd.

Tänk på att din ansökan om stödåtgärder bör göras i god tid, eftersom det kan vara lång väntetid kring terminsstart.

Läs mer om hur du ansöker och vilka stödåtgärder som finns på Stockholms universitet.

Observera att det är viktigt att du bokar tid för ett möte hos en av institutionens studievägledare när du fått ditt intyg, där går ni igenom vilka stödåtgärder som är aktuella för din kurs. Boka möte: studievagledare@ark.su.se

 

Studie- och språkverkstaden

Föreläsning i Aula Magna. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Vill du få struktur på ditt pluggande eller hjälp med hur du tar dig igenom första hemtentan? Ska du skriva uppsats och vill bli bättre på att formulera dig?
Studie- och språkverkstaden kan du få tips om allt detta och mycket mer.

Just nu är mycket av undervisningen digital, något som många tycker är svårt. Här kan du få råd om hur du ska lägga upp dina studier.


Tips vid distansstudier!

 

Arbete och karriär

Har du funderat på vad du ska göra efter din examen? Som inspiration erbjuder Stockholms universitet många evenemang som knyter an till livet efter universitetet.

Romersk relief föreställande en verkstad. Foto: De Agostini Picture Library\Universal Images Group.

Hitta jobb och praktik

Karriärevenemang

Tips från studie- och karriärvägledare

Stöd till dig som har en idé

 

Kontakt

Utbildningsadministratör
Studievägledare och studieadministratör
Biblioteket
På denna sida