Forskningsämnen

Astronomi är vetenskapen om hela universum. Det innefattar allt från solen, planeterna , månar, stjärnor, nebulosor, galaxer till hela universum.

Vid institutionen för astronomi vid Stockholms universitet bedrivs forskning inom ett flertal ämnen inom astronomi och astrofysik. Forskningen innefattar både teoretiska och observationella studier. Forskningsfältet inom institutionen omfattar vetenskapsområden så som studier av solen, planeter, stjärnor, supernovor, och galaxer.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde