Konferenser och seminarier

Här hittar du information om våra konferenser och seminarier.

 

Seminarier

Vid våra forskningsseminarier presenteras aktuell astronomisk forskning inom astronomins alla områden. Våra forskningsseminarier hålls i allmänhet på fredagar kl 10:30 i rum FC61, på plan 6 i AlbaNova universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Förutom institutionens egna seminarier ges ett stort antal öppna föreläsningar och seminarier med astronomianknytning vid andra institutioner i AlbaNova universitetscentrum.

E-postlista

För att få information om aktuella seminarier vid institutionen kan du prenumerera på vår e-postlista genom att skicka ett e-postmeddelande från din e-postadress till: seminars-announce.astro-at-su.se-request@lists.su.se med ordet "subscribe".

Du kan avbeställa prenumerationen genom att på motsvarande sätt skicka ett meddelande till: seminars-announce.astro-at-su.se-request@lists.su.se men med ordet "unsubscribe".

 

 

 

Konferenser

Institutionen för Astronomi organiserar och/eller deltar i ett flertal konferenser årligen. Ett par återkommande nationella möten är:

Astronomdagarna är en konferens för alla Sveriges astronomer. Konferensen anordnades på initiativ av Svenska Astronomiska Sällskapet och Nationalkommittén för astronomi med främsta syfte att underlätta kontakter mellan yngre forskare inom astronomi. Utöver yrkesastronomer och studenter deltar även amatörastronomer.

SRS-mötet. Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp (SRS) är en sammanslutning av aktiva rymdforskare och rymdtekniker i Sverige med uppgift att verka för en positiv utveckling av svensk rymdforskning.

På denna sida