Publikationer

Våra forskare och studenter producerar årligen en stor mängd publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Sedan 2007 registreras dessa i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

En mer heltäckande databas av utgivna astronomiska artiklar finns här:

astrophysics data system (NASA/ADS)

Avhandlingar avlagda vid institutionen:

Doktorsavhandlingar vid Institutionen för Astronomi

Licentiatavhandling vid Institutionen för Astronomi

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida