18,7 miljoner från Vetenskapsrådet till DSV-forskning

Sex projekt där DSV-forskare ingår har fått medel i Vetenskapsrådets utdelning hösten 2023. Totalt tilldelas projekten 18,7 miljoner kronor under de kommande åren.

”Algoritmer för den nära kvantberäkningseran” får ett projektbidrag på 4,2 miljoner kronor för åren 2024–2027. Mateus de Oliveira Oliveira, DSV, är huvudsökande.

”Delad användning av intim teknik” får ett projektbidrag på 3,8 miljoner kronor för åren 2024–2027. Airi Lampinen, DSV, är huvudsökande.

”Samprogrammera med AI – Ett utforskande av kreativa partnerskap med AI-verktyg i programmeringsundervisning” får ett projektbidrag på 5,9 miljoner kronor för åren 2024–2027. Jakob Tholander, DSV, är medsökande (Martin Jonsson, Södertörns högskola, är huvudsökande).

”Styrning av detekterade avvikelsers volym och relevans i kontinuerlig revision” får ett projektbidrag på 3,2 miljoner kronor för åren 2024–2025. Isak Samsten, DSV, är medsökande (Jan Svanberg, Högskolan i Gävle, är huvudsökande).

”NordicEdAI – ett nordiskt tvärvetenskapligt nätverk kring AI inom utbildningen” får ett nätverksbidrag på 1,2 miljoner kronor för åren 2024–2026. Jalal Nouri, DSV, är medsökande (Linda Mannila, Linköpings universitet, är huvudsökande).

”Avmystifiering av AI-litteracitet i lärarutbildning” får ett workshopbidrag på 360 000 kronor för åren 2024–2025. Teresa Cerratto Pargman, DSV, är medsökande (Cormac McGrath, Institutionen för pedagogik och didaktik, är huvudsökande).

Se samtliga beslut som publicerades av Vetenskapsrådet 6 november 2023