Förarlösa bilar kan skapa kaos på våra vägar

Varför har AI så svårt att förstå mänskligt beteende i trafiken? Barry Brown, professor i människa–datorinteraktion, diskuterar problematiken i The Conversation.

En gata i San Francisco, USA, med bilar och fotgängare.
San Francisco är en av flera städer som har experimenterat med förarlösa taxibilar. Efter en olycka med en gångtrafikant drog Kalifornien in General Motors tillstånd och testet avslutades. Foto: Mos/Unsplash.

Tesla och General Motors är två av många företag som krigar om att bli först, störst och bäst på autonoma fordon. Båda har nyligen upplevt rejäla bakslag: Tesla behövde återkalla två miljoner bilar och General Motors robottaxi släpade med sig en påkörd gångtrafikant.

Porträttbild på Barry Brown, professor på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).
Barry Brown, professor på DSV. Foto: Anna-Karin Landin.

Barry Brown, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet har forskat om självkörande bilar de senaste åren. Han ser flera faror med att släppa ut bilarna i trafiken. Den artificiella intelligensen kan nämligen inte hantera det sociala samspel som pågår i trafiken.

AI förstår varken blickar, gester eller ljudsignaler och hanterar ofta ”problem” med att helt enkelt stanna. Det kan i sig skapa farliga situationer med köbildning och kollisioner.

3 januari 2024 publicerades en artikel av Barry Brown i The Conversation. Rubriken är ”Driverless cars: stopping dead seems to be a default setting when they encounter a problem – it can cause chaos on roads”.

Brown skriver bland annat att ”En självkörande bil konstruerar en förenklad bild av världen baserad på sensordata som ignorerar enorma mängder detaljer från den verkliga – sociala – världen.”

Läs Barry Browns artikel i The Conversation (på engelska)

Kontaktuppgifter till Barry Brown

Text: Åse Karlén