Arbetsmiljö och lika villkor

 

Lika villkor

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Om du känner att du som student eller anställd blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens kontaktpersoner för likabehandling, prefekt eller till Stockholms universitets jämlikhetssamordnare som bland annat utreder trakasserier och diskriminering av studenter, anställda och sökande, enligt Diskrimineringslagen.

Handläggningsordning vid trakasserier och diskriminering, avseende studenter

Handläggningsordning vid trakasserier och diskriminering, IKE, anställda och chefer (313 Kb)


 

Arbetsmiljö

Mer information om arbetsmiljön för anställda hittar du på institutionens intranät, Confluence.

Reviderade Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet med handlingsplan 2021 (400 Kb)

Policy gällande mejl och telefoni (53 Kb)


 

Arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombuden är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och de har till uppgift att värna om en god arbetsmiljö. På motsvarande sätt är studerandeskyddsombuden studenternas företrädare i arbetsmiljöfrågor.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska skyddsombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöombudet ska också delta vid upprättade av handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöombudet har rätt att under sin arbetstid arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Ordinarie arbetsmiljöombud vid Institutionen för kultur och estetik

Jacob Derkert, E-post: jacob.derkert@music.su.se

Åsa Eklöf, E-post: asa.eklof@su.se
Adam Kjellgren, E-post: adam.kjellgren@idehist.su.se

Vid universitetet finns fyra huvudskydsombud. De har till uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, stödja arbetsmiljöombuden, medverka i utbildning och skyddsronder med mera.

Anna-Lena Egebäck, Saco-S, Telefon: 08-674 71 63, E-post: anna-lena.egeback@aces.su.se
Magnus Gustavsson, Saco-S, Telefon: 08-674 74 34, E-post: magnus.gustavsson@sbs.su.se
Mona Hverven, Saco-S, Telefon: 08-120 766 39, E-post: mona.hverven@mnd.su.se
Sandra Hellstrand, E-post: huvudskyddsombud.st@su.se

 

Kontaktuppgifter

Prefekt
Boel Hackman
Rum: 227
Telefon: 08-16 22 37
E-post: boel.hackman@littvet.su.se

Studentråd vid Institutionen för kultur och estetik
studentrad.ike@gmail.com

Studiebevakare för humanistiska fakulteten
Stockholmsuniversitets studentkår (SUS) ombud

Studentavdelningens jämlikhetssamordnare
Parasto Rosencrantz
E-post: jamlikhet@su.se

Personalavdelningens jämlikhetssamordnare
Karin Steffensen
E-post: karin.steffensen@su.se

Studenthälsan

su.se/utbildning/din-hälsa

Om du har frågor eller funderingar kring fysisk eller psykosocial arbetsmiljö kan du kontakta institutionens arbetsmiljöombud. De har tystnadsplikt. Du når dem genom adressen arbetsmiljoombud.ike@su.se.

Institutionens arbetsmiljöombud är
Jacob Derkert-Rosenberg
Telefon: 08-16 19 57
E-post: jacob.derkert@music.su.se

Åsa Eklöf
Telefon: 08-674 70 44
E-post: asa.eklof@su.se

Adam Kjellgren
E-post: adam.kjellgren@idehist.su.se

Boel Hackman, boel.hackman@littvet.su.se
Rikard Hoogland, rikard.hoogland@teater.su.se
Anna Bengtsson-Alzén, anna.alzen@su.se
Magdalena Hernow, magdalena.hernow@su.se
Jacob Derkert-Rosenberg, jacob.derkert@music.su.se
Åsa Eklöf, asa.eklof@su.se
Linnea Ripenberg (doktorandrepresentant), linnea.ripenberg@idehist.su.se
Maria Andersson, maria.andersson@littvet.su.se
Johanna Karlsson, johanna.karlsson@teater.su.se
Andrea Kollnitz, andrea.kollnitz@arthistory.su.se
Anna Gyllin (studentrepresentant), studentrad.ike@gmail.com

Tipsa om brott, hot, trakasserier, misshandel, skadegörelse, stöld, bedrägeri och ekonomiska oegentligheter genom säkerhetssystemet SAMIR. Säkerhetstipsen går att anmäla anonymt.

SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

På denna sida