Distansundervisning vårterminen 2021

Med anledning av covid-19 kommer Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) att under hela vårterminen 2021, period AB och CD, bedriva undervisningen online, dvs på distans via zoom.

VFU-kurserna fortgår i möjligaste mån som vanligt vårterminen 2021. Se också:

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset


 

Information om covid-19

Här finns den senaste informationen och universitetets ställningstaganden om det nya coronaviruset och pandemin.

Information om covid-19, Stockholms universitet

På denna sida