Studera utomlands

Som lärarstudent har möjlighet att göra en del av din utbildning utomlands. Du får prova på en ny akademisk miljö, öka din förståelse för ett annat lands kultur och samhälle samtidigt som du förbättrar dina språkkunskaper och skaffar dig meriter för framtiden.

Till exempel har du möjlighet att  genomföra VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) i utlandet eller studera en eller två terminer vid ett utländskt lärosäte.

OBS! Under vårterminen 2022 är MND:s utbytesavtal för så väl utbytestudier som VFU-utomlands tillfälligt pausade.

Bilbao. Foto: Denize Nilsson
Bilbao. Foto: Denize Nilsson
 

Hur är det att göra VFU eller plugga utomlands? Studenter berättar om sina erfarenheter av studier och VFU-perioder utomlands.

Bli inspirerad

 
Foto: Most Photos
Foto: Most Photos

Det finns flera möjligheter att göra VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) i utlandet, beroende på vilken lärarutbildning du går och var du befinner dig i din utbildning.

VFU i utlandet

 

 

 
Foto: Jesús Piqueras
Foto: Jesús Piqueras

Vill du läsa en del av din utbildnings utomlands? Här kan du se vilka olika möjligheter till utbytesstudier som finns.

Utbytesstudier via MND

Utbytesstudier centrala avtal

 

 

 

Om du vill skriva uppsats eller samla in data utomlands i samband med kurs i självständigt arbete vid Stockholms universitet finns det möjlighet att ansöka om två stipendieprogram.

Skriva uppsats utomlands

 

 
 

Kontakt

Vill du veta vilka möjligheter du som student har att studera utomlands eller göra VFU utomlands? Kontakta våra utbyteskoordinatorer.

På denna sida