Börja forska

Att gå en forskarutbildning är början på ett spännande yrkesliv, där du får ägna dig åt att utveckla kunskapen inom det sociala arbetets fält.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Är du en nyfiken person som drivs av att lära och veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet.

Forskningsområdet socialt arbete innefattar analys av dels orsaker till sociala problem som i vårt samhälle drabbar personer, grupper, lokalsamhällen, etc., dels problemens bakgrund i samspelet mellan individerna och deras sociala miljö. Det omfattar vidare analys av olika former för lösningar av sociala problem, utveckling av kunskaper som kan omsättas i förebyggande åtgärder och utformning av åtgärder för den praktiska verksamheten på det sociala området.

Studietiden för att uppnå doktorsexamen är fyra års heltidsstudier och omfattar 240 högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 75 högskolepoäng och en avhandlingsdel omfattande 165 högskolepoäng.

All information om forskarutbildningen hittar du här

 

Avhandlingsarbetet är det viktigaste momentet i utbildningen på forskarnivå. Avhandlingen skall baseras på ett självständigt vetenskapligt arbete inom det sociala arbetets område.

Doktoranden skall genomgå kurser omfattande sammanlagt 75 högskolepoäng. Vissa kurser ges inom ramen för mastersprogrammet och kan skrivas över till utbildningen på forskarnivå. Kurser som anordnas av annan universitetsinstitution kan tillgodoräknas efter godkännande av handledaren.

I utbildningen på forskarnivå ingår även att aktivt delta i det för alla doktorander gemensamma avhandlingsseminariet. Det innebär att doktoranden skall lägga fram papers/avhandlingskapitel samt kommentera andra doktoranders framlagda arbeten.

Antagning görs vid maximalt två tillfällen per år. Vid ansökan skall den sökande bifoga en forskningsplan av vilken framgår det ämnesområde och det syfte doktoranden har för avhandlingen. Också sökandes cv samt tidigare skrifter och övriga handlingar som doktoranden önskar åberopa skall bifogas. I samband med antagningen ska finansieringen vara ordnad för hela studietiden (motsvarande fyra års heltidsstudier). Finansieringen dokumenteras i en så kallad finansieringsplan som godkänns av prefekten tillsammans med respektive doktorand och handledare.

Studieplan för forskarutbildning

 

Nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW)

Den nationella forskarskolan i socialt arbete (RSSW)* är ett nätverk där 14 svenska universitet ingår. Genom samverkan vill vi stärka och förbättra forskarutbildning och forskning i socialt arbete.

Läs mer om Nationella forskarskolan i socialt arbete

 

Kontakt

Studierektor forskarutbildningen /Director of Studies, postgraduate courses and programmes
På denna sida