Kontakt

Alla mottagningstider är inställda tillsvidare. Studievägledarna, studierektor, VFU-samordnare och internationell koordinator nås via e-post, telefon eller Zoom.

 

Studievägledare

Studievägledning för termin 1-4 på socionomprogrammet och pedagogiskt stöd
Studievägledning för termin 5-7 på socionomprogrammet samt kurser och program på avancerad nivå
 

Kursadministratörer

Kursadministratörer

Kursadministratör termin 1-3, fristående kurser på grundnivå och psykoterapiutbildning
Kursadministratör termin 4-5 samt uppdragsutbildning
Kursadministratör termin 6-7 samt master och fristående kurser på avancerad nivå
Utbildningsadministratör forskarutbildningen
VFU-samordnare
 

Tentamensadministration

Tentamensadministration
 

Studierektorer

Studierektor grundutbildningen /Director of Studies, undergraduate courses and programmes
Studierektor grundutbildningen
Administrativ studierektor
Studierektor avancerad nivå /Director of Studies, Master's courses and programmes
Programansvarig psykoterapiutbildningen
Studierektor forskarutbildningen /Director of Studies, postgraduate courses and programmes
 

Prefekt

Prefekt /Head of Department
Ställföreträdande prefekt /Deputy Head of Department
 

Lärare och övrig personal

Vi är många som arbetar vid institutionen för socialt arbete. Här hittar du oss i bokstavsordning.

Gå till vår fullständiga kontaktlista

På denna sida