Ny bok undersöker lärandet av tredjespråk

I en ny antologi om tredjespråksinlärning bidrar forskare från olika håll i världen med sina kunskaper. Redaktörer är Camilla Bardel och Laura Sánchez vid Institutionen för språkdidaktik.

Ny bok

Third language acquisition: Age, proficiency and multilingualism finns både som tryckt bok och som gratis nedladdningsbar pdf.

Bokserie: EuroSLA Studies.

Den nyutkomna antologin Third language acquisition: Age, proficiency and multilingualism handlar om tredjespråksinlärning, som är ett expansivt forskningsfält inom språkinlärningsforskningen. Bokens redaktörer är Camilla Bardel och Laura Sánchez vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, och flera kända forskare från olika håll i världen bidrar med sina kunskaper om flerspråkighet och språkinlärning.

Boken inleds med ett kapitel av Laura Sánchez som problematiserar definitionen av tredjespråk genom att diskutera bland annat åldersfaktorn och flerspråkig bakgrund.

Flera faktorer

Viktiga faktorer som spelar in när man lär sig ett nytt språk är ålder, flerspråkighet och hur pass avancerade kunskaper man har i redan inlärda språk. I den här boken vrider och vänder författarna på dessa omständigheter och visar genom undersökningar vilken roll de egentligen spelar vid lärandet av ett tredjespråk i olika åldrar.

Laura Sánchez. Foto: Privat

Målspråk och bakgrundsspråk varierar i de olika studierna (till exempel förekommer engelska, tyska, franska, italienska, nederländska och svenska) och även lärandekontexterna är olika. I några av kapitlen rör det sig om skolelever och studerande i universitetsmiljö, i andra om inlärning i det land där språket talas. Gemensamt för studierna är att de handlar om lärande av ett tredjespråk.

Lång process

Camilla Bardel. Foto: Privat

Camilla Bardel tycker det har varit väldigt intressant och lärorikt att jobba med ett antologiprojekt:

- Man får ju läsa en massa ny forskning. Dessutom bedöms allt av externa granskare som ofta ser saker man inte tänkt på som författare eller redaktör. Tyvärr är processen lång från idé till färdig bok, så därför känns det mycket bra att boken nu finns.