Ny grundlärarprofil för teckenspråkig tvåspråkig undervisning

Kan du teckenspråk och vill bli lärare för de yngsta eleverna? Till hösten 2021 startar Stockholms universitet en ny profil inom grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3.

Flicka lär sig teckenspråk
Foto: Aleksandr Davydov/Mostphotos

I höst startar Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet en ny grundlärarprofil mot teckenspråkig tvåspråkig undervisning. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket innebär att du studerar på heltid i fyra år. Efter examen är du behörig att undervisa både i specialskolan för döva och hörselnedsatta (förskoleklass och årskurs 1-4) och i ordinarie grundskolan (förskoleklass och årskurs 1-3).

På utbildningens programsida finns utbildningsplanen. Där kan du också se vilka ämnen du läser varje termin.

Till programsidan

 

Stort behov av lärare

Behovet av lärare som kan undervisa på både teckenspråk och svenska i flera skolämnen är stort och på Specialpedagogiska skolmyndigheten är man glad åt den nya satsningen:

- Vi har en fin samverkan med Stockholms universitet och hoppas nu få fler behöriga tvåspråkiga lärare till våra specialskolor, säger Per Ekström som är chef för myndighetens Verksamhetsområde Specialskola.

Läs Specialpedagogiska skolmyndighetens nyhetsartikel om utbildningen

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver fem regionala specialskolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning. I den tvåspråkiga undervisningen växlar eleverna mellan svenskt teckenspråk och skriven svenska och utvecklar på så sätt en medvetenhet om i vilka sammanhang de behöver eller föredrar att använda det ena eller det andra språket.

Camilla Lindahl
Camilla Lindahl vid Specialpedagogiska institutionen är projektledare för den nya utbildningen.
Foto: Marie-Louise Sjögren/Stockholms universitet

Camilla Lindahl är projektledare för lärarutbildning med profil flerspråkighet vid Stockholms universitet. Hon berättar hur dövsamhället hela tiden kämpar mot att exkluderas från samhället i övrigt:

- Det är inte alla som får tillgång till teckenspråk. Vi missar ofta samhällsinformation och det finns inte alltid teckenspråkstolk när vi behöver det. Därför är det så viktigt att barnen genom en god utbildning kan förstå sina egna behov och vilka rättigheter de har.

 

Dubbla behörighetskrav

Den nya profilutbildningen riktar sig till dig som redan är teckenspråkskunnig. Om du inte har gymnasiebetyg i svenskt teckenspråk kan du ansöka om prövning av reell kompetens, vilket innebär att du får komma till universitetet på intervju och visa din teckenspråksfärdighet.

- För att bli antagen till profilutbildningen måste man både uppfylla behörighetskraven till lärarutbildningen och ha goda färdigheter i svenskt teckenspråk, förtydligar Camilla Lindahl.

Profilstudenterna läser tillsammans med andra studenter på grundlärarprogrammet, men har extra seminarier med fokus på teckenspråkig tvåspråkig undervisning.

- För att sprida kunskap om till exempel dövskolans historia och utveckling i samhället bjuder vi ibland in övriga studenter till de seminarierna, tillägger Camilla.

Normalt gör lärarstudenter sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på en och samma skola, men profilstudenterna gör sina tre VFU-perioder på olika skolor. De regionala specialskolorna ligger geografiskt spridda över landet och har olika förutsättningar att undervisa döva och hörselskadade elever, så det är bra att studenterna får se hur den teckenspråkiga miljön och den teckenspråkiga tvåspråkiga undervisningen kan variera.

 

Roligt med profilgrupp

För ett par år sedan startade Stockholms universitet profilen teckenspråkig tvåspråkig undervisning inom grundlärarprogrammet för arbete i årskurs 4-6. Sex studenter antogs och de är nu inne på sin sjätte termin.

Det bästa är att jag studerar i profilgruppen. Att vi är flera döva studenter gör allting roligare.

Annica, som studerar till grundlärare i årskurs 4-6

Annica Berlin vill i framtiden arbeta som lärare i någon av de regionala specialskolorna. Här berättar hon mer om varför hon valde att gå den nya profilen:

 

 

Fråga Annica hur det är att studera vid Stockholms universitet