Kontakt

Här hittar du som studerar vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) kontaktuppgifter till våra olika utbildningsfunktioner. Om du har några frågor kring dina studier finns vi här för dig.

  • Om du undrar något kring undervisningen eller ditt schema så kontaktar du din lärare. Kontaktuppgifter finns på din kurssida.
  • Din rättade tentamen skickas till dig via e-post. Om du har frågor kring det kan du kontakta tentamen@isd.su.se.

Utbildningsadministration

Våra utbildningsadministratörer kan svara på frågor om till exempel betygsrapportering, registrering eller studieavbrott. Infocenter i Studenthuset hjälper dig med mer allmänna frågor som rör till exempel antagning eller examen.

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs du går. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar fortare.

Utbildningsadministration - grundlärare F-3 (samt ULV/VAL)
Utbildningsadministration - grundlärare 4-6
Utbildningsadministration - ämneslärare inriktning språk, KPU (samt ULV/VAL)
Utbildningsadministration - fristående kurser GN/AN (samt ULV/VAL), master
Utbildningsadministration - sva (kurspaketen), Lärarlyftet, uppdragsutbildning

Studievägledning

Studievägledaren hjälper dig med studieplanering, om du behöver särskilt pedagogiskt stöd eller har funderingar kring att ta ett studieuppehåll. Du som vill söka till våra lärarprogram och kurser och behöver råd om ditt studieval är också välkommen att ta kontakt. Du kan boka tid för ett längre samtal via e-post eller telefon.

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs du går. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar fortare.

Studievägledning - grundlärare F-3, fristående kurser GN/AN
Studievägledning - ämneslärare inriktning språk
Studievägledning - sva (kurspaketen)

Studierektorer

Studierektorerna har övergripande ansvar för våra utbildningar inom respektive område.

Övergripande studierektor - GN/AN
Studierektor - ämnesgrupp: moderna språk och engelska
Studierektor - ämnesgrupp: svenska
Studierektor - ämnesgrupp: svenska som andraspråk
Studierektor - utbildning på forskarnivå

Programansvariga

Våra programansvariga har det sammanhållande ansvaret för de två lärarprogrammen som Institutionen för språkdidaktik ger. De är även ordföranden i respektive programråd.

Programansvarig - grundlärarprogrammet F-3
Programansvarig - ämneslärarprogrammet inriktning språk
På denna sida