Ny student

Så roligt att du har valt att läsa vid Institutionen för språkdidaktik (ISD). Nu börjar snart terminen och du har mycket att tänka på. Tillsammans ser vi till att din studiestart blir så bra som möjligt.

Student som går med böcker under armen
Foto: Nicolas Menijes Crego/Mostphotos

Innan du börjar studera är det en del du behöver ordna med. Du ska registrera dig, få koll på ditt schema och skaffa din första kurslitteratur. Veckan innan terminsstart är det välkomstaktiviteter för alla nya studenter och du som ska bli lärare får en särskild introduktion.

Om du följer de fem stegen nedan kommer din studiestart att gå bra. Lycka till med dina studier hos oss!

I samband med att du blev antagen fick du ett e-postutskick från din utbildningsadministratör. Där finns viktig information till dig så läs det noga. Det kan hända att utskicket hamnat i din skräppost.


1. Tacka ja till din utbildningsplats

Antagningsbeskeden till vårterminen 2021 publicerades den 10 december. Du som då blev antagen till en utbildning behövde tacka ja på antagning.se för att behålla din plats.

Sista svarsdag var den 16 december 2020.

Tacka ja eller nej

Du som blivit reservplacerad måste tacka ja på antagning.se för att behålla din plats. Om Institutionen för språkdidaktik kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det några dagar innan terminsstart.

I det andra antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken efter det andra urvalet. Andra antagningsbeskedet publicerades den 21 december.

  • Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.
  • Om du är antagen eller reservplacerad men inte längre är intresserad av din plats ska du lämna återbud på antagning.se.

Sista ordinarie anmälningsdag till vårterminen 2021 var den 15 oktober. En del kurser och program där det fanns platser kvar var öppna för sen anmälan fram till 11 januari.

De som har ansökt i tid behandlas först. Därefter behandlas de som är reservplacerade och sist de som har gjort en sen anmälan. När din sena anmälan har behandlats får du besked via e-post samt ett antagningsbesked.

2. Aktivera ditt universitetskonto

Inför terminsstart ska du aktivera ditt universitetskonto. Det ger dig tillgång till universitetets alla IT-tjänster, inklusive Ladok för studenter.

Aktivera ditt universitetskonto här


3. Hitta din kurssida

I Stockholms universitets utbildningskatalog har varje kurs en egen sida med information. På kurssidan hittar du ditt schema, litteraturlista, kontaktuppgifter och annat som är viktigt att veta inför terminsstart.

Sök på kurskod eller kursnamn i utbildningskatalogen.

Hitta din kurssida här

Du som ska gå något av våra lärarprogram följer en särskild studiegång. Dina kurser ges vid flera olika institutioner och du läser dem i en viss ordning. På din programsida kan du se vilka kurser du läser varje termin:

Studiegång för dig som ska bli grundlärare i F-3

Studiegång för dig som ska bli ämneslärare i språk i årskurs 7-9

Studiegång för dig som ska bli ämneslärare i språk på gymnasiet

4. Registrera dig i tid

Innan terminen börjar måste du registrera dig på vårens kurser. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats. Registrering är även en förutsättning för att du ska få studiemedel från CSN. Du webbregistrerar dig i Ladok för studenter.

  • Om du läser flera kurser samma termin ska du registrera dig på varje kurs.
  • Om du får problem med registreringen kan du kontakta din utbildningsadministratör.

Inför vårterminen 2021 var webbregistreringen öppen 4-10 januari.

Webbregistrera dig här

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. I Athena har varje kurs en egen kursplats, som du får tillgång till när din kurs startar.

Logga in i Athena

Alla studenter vid Stockholms universitet ska kunna studera på lika villkor. Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Gör det i god tid, så att du redan vid kursstart kan informera din lärare om vilket stöd du behöver.

Så här ansöker du om särskilt pedagogiskt stöd

5. Delta i introduktionen

Förväntansfull student med laptop
Foto: racorn/Mostphotos

Veckan innan vårterminen startar arrangerar Stockholms universitet välkomstaktiviteter för nya studenter. Du som ska bli lärare får även särskilda introduktioner av din programansvariga institution, med viktig information om just ditt program och dina studier.

Du har en rolig men tuff studietid framför dig och dina studier rivstartar direkt när vårterminen börjar. För att din studiestart ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi därför att du förbereder dig genom att delta i introduktionen.

Tider och program för ISD:s introduktioner VT 2021:

(13-15/1) Introduktion för nya grundlärare F-3 

(15/1) Introduktion för nya ämneslärare i språk 

Stockholms universitets välkomstdag för alla nya studenter


Webbaserad undervisning

Student använder sin laptop

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer är undervisningen vid Institutionen för språkdidaktik för närvarande webbaserad. För att kunna delta i föreläsningar och seminarier behöver du installera e-mötestjänsten Zoom på din dator.

Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

Råd till dig som pluggar hemma

Fortsatt webbaserad undervisning i vår

Med anledning av coronapandemin fortsätter Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning ända fram till sommaren.

Webbaserad undervisning hela våren

Kontakt

Om du undrar något kring undervisningen eller ditt schema så kontaktar du din lärare. Kontaktuppgifter finns på din kurssida.

Din utbildningsadministratör kan svara på frågor om registrering och din studievägledare kan hjälpa dig med studieplanering eller särskilt pedagogiskt stöd.

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs du ska gå. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar fortare.

Utbildningsadministration - Grundlärare F-3 (samt ULV/VAL)
Utbildningsadministration - Grundlärare 4-6
Utbildningsadministration - Fristående kurser GN/AN (samt ULV/VAL), master
Utbildningsadministration - Fristående kurser i sva, Lärarlyftet, uppdragsutbildning
Studievägledning - Grundlärare F-3, fristående kurser GN/AN
Studievägledning - Ämneslärare inriktning språk
Studievägledning - Fristående kurser i svenska som andraspråk
På denna sida