Studera hos oss

Språkdidaktik handlar om språk i relation till undervisning och lärande. Du som är intresserad av språk och språkundervisning kommer att trivas hos oss vid Institutionen för språkdidaktik (ISD). Vare sig du redan är lärare eller drömmer om att bli det.

Institutionen för språkdidaktik har program och kurser både för blivande lärare och för dig som redan arbetar i skolan. Vårt utbildningsfokus ligger på den språkdidaktiska kompetensen och våra huvudområden är språkdidaktik och svenska som andraspråk.

Våra utbildningar


 

Forskning och utbildning i nära samverkan

Institutionen för språkdidaktik är unik i sitt slag genom att vi samlar språk- och litteraturdidaktisk utbildning och forskning inom en och samma institution. Vi forskar i skol- och universitetsämnen som svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Problemställningarna kan handla om flerspråkighet, språkundervisning, litteraturundervisning, språkinlärning, språkutveckling, läs- och skrivutveckling eller litteracitet.

Det du lär dig hos oss baseras på den senaste forskningen inom ditt ämne. Våra forskare är dina lärare.


 

Goda möjligheter till internationellt utbyte

Ung kvinna med ryggsäck kliver på ett tåg
Foto: Lightpoet/Mostphotos

Vid Institutionen för språkdidaktik finns det goda möjligheter till internationellt utbyte. Vi har flera partneruniversitet i Europa och uppmuntrar våra studenter att förlägga en del av sin utbildning utomlands.

Våra lärarstudenter kan göra sin verksamhetsförlagda utbildning i utlandet och några har åkt så långt som till Moçambique och Nya Zeeland. Du som ska bli ämneslärare i spanska eller franska kan studera en hel termin i Málaga eller Aix-en-Provence.

Våra internationella kontakter gör din studietid till en spännande och lärorik upplevelse. Du får minnen för livet.

Studera utomlands

På denna sida