Studera utomlands

Du som studerar vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) har flera möjligheter att komma iväg utomlands. Vi har många och goda internationella kontakter såväl i Europa som i övriga världen.

Ta chansen att studera utomlands en tid. Det är en spännande och lärorik upplevelse som ger många minnen för livet. Dessutom förbättrar du dina språkkunskaper och får internationella meriter.

Vi har partneruniversitet i Europa dit du kan åka som utbytesstudent. Det är också populärt att göra en del av sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i utlandet. När du ska skriva ditt självständiga arbete kan du söka stipendium för en mindre fältstudie.

Världskarta med markeringar där ISD-studenter varit på utlandsstudier
Institutionen för språkdidaktik har goda internationella kontakter såväl i Europa som i övriga världen.
 

Som student vid Institutionen för språkdidaktik kan du åka på utbyte till något av våra partnerlärosäten i Europa. Via mobilitetsprogrammen Erasmus+ och Nordplus söker du stipendium för en längre eller kortare studietid där.

Vill du bli utbytesstudent?

Kontakta ISD:s studierektor Pernilla Rosell Steuer.

Våra partneruniversitet

Så här ansöker du om utlandsstudier

Centrala avtal och nätverk

Du kan också ansöka om en utbytesplats genom Stockholms universitets centrala avtal.

Läs mer om utbytesstudier genom centrala avtal

 

Du som ska bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 eller ämneslärare i språk kan göra din VFU på en svensk skola utomlands. Det händer att vi godkänner andra skolor också. Du bekostar själv resa och uppehälle men kan söka merkostnadslån från CSN för resan.

Vill du göra din VFU utomlands?

Kontakta ISD:s VFU-studierektor Karin Boberg.

Så här ansöker du om VFU i utlandet

 

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för fältstudier som administreras av Universitets- och högskolerådet. När du som är lärarstudent ska skriva ditt självständiga arbete kan du söka ett MFS-stipendium för att samla in material i ett låg- eller medelinkomstland.

Vill du göra fältstudier utomlands?

Kontakta ISD:s studierektor Pernilla Rosell Steuer.

Läs mer om hur du kan bli MFS-stipendiat

 

Reseberättelser

Låt dig inspireras av andra lärarstudenter som har åkt iväg utomlands.

Så tacksam att jag fick chansen

Kerstin, som blev utbytesstudent

Kerstin - ämneslärarstudent på Erasmusutbyte i Zaragoza

Kerstin är nu examinerad ämneslärare i spanska och engelska. Under sin studietid var hon i Zaragoza i Spanien som Erasmusstudent.

Att plugga i Zaragoza gav mersmak

Häftigaste upplevelsen i mitt liv

Valeria, som gjorde sin VFU i utlandet

Valeria - grundlärarstudent på VFU i Moçambique

När grundlärarstudenten Valeria skulle göra sin andra verksamhetsförlagda utbildning tog hon tillfället i akt och åkte ända till Moçambique.

VFU i Moçambique - ett fint sätt att utvecklas

En ovärderlig och spännande erfarenhet

Vera, som gjorde sin VFU i utlandet

När Vera skulle göra sin tredje verksamhetsförlagda utbildning tog hon med sig pojkvännen och dottern till andra sidan jordklotet.

Spännande VFU-upplevelse i Nya Zeeland

Oförglömlig resa med många möten

Helena, som gjorde fältstudier utomlands

Helena - MFS-stipendiat i Chile

Helena sökte ett Minor Field Studies-stipendium och fick åka till Chile för att samla material till sitt självständiga arbete i språkdidaktik.

Två oförglömliga MFS-månader i Chile

 

Kontakt

Vid Institutionen för språkdidaktik har vi delat upp ansvaret för våra olika internationella möjligheter.

Kontaktperson - utbytesstudier
Kontaktperson - VFU i utlandet
Kontaktperson - fältstudier utomlands (MFS)
Incoming international students
På denna sida