Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor och behöver hjälp som rör dina studier vid vår institution. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs/program det gäller när du kontaktar oss, då det underlättar hanteringen av ditt ärende.

 

Studievägledning

Om du behöver vägledning och information om institutionens kurser och program, har antagnings- och behörighetsfrågor, studieproblem, frågor om att studera med funktionsnedsättning eller dyslexi, om tillgodoräknanden eller studieuppehåll, är du välkommen att kontakta oss.

GN = grundnivå. AN = avancerad nivå.

Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som främmande språk
Studievägledning – Tolkning/översättning
Studievägledning – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)
Studievägledning/utbildningsadministration – Tvåspråkighet
 

Utbildningsadministration

Om du har frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera är du välkommen att kontakta oss.

GN = grundnivå. AN = avancerad nivå.

Utbildningsadministration – Lärarutbildningarna i svenska
Utbildningsadministration – Svenska för internationella studenter och anställda vid SU
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som främmande språk
Utbildningsadministration – Tolkning/översättning
Studievägledning/utbildningsadministration – Tvåspråkighet
Kurssekreterare – Nordkurs sommarkurser i övriga Norden
Landskoordinator – Nordkurs sommarkurs i Stockholm
 

Utbyteskoordinator

Utbyteskoordinator
 

Tisus

Administration – Tisus
 

Studierektorer (GN, AN)

GN = grundnivå. AN = avancerad nivå.

Studierektor – Svenska/nordiska språk (GN)
Studierektor – Svenska/nordiska språk (AN)
Studierektor – Svenska som andraspråk (kurspaket II + III)
Studierektor – Svenska som andraspråk (AN), Tvåspråkighet (GN, AN)
Studierektor – Svenska som främmande språk, Svenska för internationella studenter/anställda
Studierektor – Tolkning (GN, AN)
Studierektor – Översättning (GN, AN)
 

Ämnesstudierektorer

Ämnesstudierektor – Lärarutbildningarna i svenska
Ämnesstudierektor – Svenska/nordiska språk (GN)
Ämnesstudierektor – Svenska som främmande språk, Svenska för internationella studenter/anställda
Ämnesstudierektor – Ämneslärarprogrammet svenska som andraspråk
 

Administrativa studierektorer

Administrativ studierektor
Administrativ studierektor – Lärarutbildningarna i svenska
Administrativ studierektor – Tvåspråkighet
 

Studierektorer utbildning på forskarnivå

Studierektor utbildning på forskarnivå – Nordiska språk
Studierektor utbildning på forskarnivå – Tvåspråkighet
Studierektor utbildning på forskarnivå – Översättningsvetenskap
 

Administration utbildning på forskarnivå

Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
 

Miljö och arbetsmiljö

Miljörepresentant
Ombud för likabehandlingsfrågor (studenter)
 

Studentrådet SISOFS

Läs mer om vårt studentråd SISOFS.

Administrativ studierektor
 

Studentkåren SUS

Se Stockholms universitets studentkår, SUS:

sus.su.se

På denna sida