Stockholms universitet logo, länk till startsida

Äldretextseminariet: Poeten Gaspara Stampa: En kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik

Seminarium

Datum: torsdag 24 februari 2022

Tid: 16.00 – 18.00

Plats: Biblioteket (sal 300), Frescativägen 24E, samt online via Zoom, länk finns längre ner på sidan

FD Johanna Vernqvist, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet, talar utifrån sin nya bok.

Johanna Vernqvist: Poeten Gaspara Stampa
Johanna Vernqvist: Poeten Gaspara Stampa (bildkälla: Appell förlag)

Johanna Vernqvist är vikarierande universitetslektor i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet. Hon disputerade i december 2018 med avhandlingen The Androgyne and the Phoenix: Marguerite de Navarre and Gaspara Stampa – Gendering Early Modern Debates on Love. Sedan dess har hon arbetat med tidigmoderna kvinnors kulturella nätverk med stöd från Famiglia Rausing, och projektet ”Subversiva uttryck av kropp, genus och kärlek: tidigmoderna estetiska och retoriska strategier i konst och litteratur”, med medel från Vitterhetsakademiens Bernadottestipendium och Sven och Dagmar Saléns helårsstipendium. Större delen av 2021 arbetade Vernqvist därför i Italien vid Svenska Institutet i Rom och Harvards Villa I Tatti. Den nyutkomna boken om Gaspara Stampa presenterar resultat från delar av samtliga projekt.

Om seminariet

Seminariet ges i hybridformat, det vill säga både på plats och i E-mötesverktyget Zoom.

Seminarielänk

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66505797133

 

Om Äldretextseminariet

Äldretextseminariet vid Stockholms universitet samlar forskare från olika ämnen med intresse för antika, senantika, medeltida och förmoderna texter. Välkommen med!

Kontakt

Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, helena.bodin@littvet.su.se.