Stockholms universitet logo, länk till startsida

Äldretextseminariet: Svenska resenärer till Italien under Frihetstiden

Seminarium

Datum: torsdag 17 mars 2022

Tid: 16.00 – 18.00

Plats: Online via Zoom

Docent Stefano Fogelberg Rota, universitetslektor i litteraturvetenskap, Södertörns högskola, gästar Äldretextseminariet vid Stockholms universitet.

Swedish Images of Italy: Travel Literature in the Age of Liberty (1719-72)

Allt fler svenskar åkte till den italienska halvön under första hälften av 1700-talet. Detta tilltagande intresse berodde i hög grad på de sensationella fynden från utgrävningarna i Pompeji och Herculaneum och nådde sin kulmen med Gustav III:s berömda resa (1783-84). Trots att det var det tidiga 1700-talets resenärer som banade väg för denna viktiga fas i de svensk-italienska kulturella förbindelserna har deras skrifter inte tillägnats något djupare studium. I dessa skrifter förekommer inte enbart beskrivningar av orterna som resenärerna besöker, utan även diskussioner om flera av tidens viktigaste frågor, till exempel uppfattningen om antiken och upplysningstidens reformer. Hur Frihetstidens resenärer uttrycker sina erfarenheter från Italien, med vilka syften och, framför allt, med vilka retoriska strategier, är några av de frågor som diskuteras i projektet.

Detalj från Giovan Battista Nollis karta över Rom (1748)
Detalj från Giovan Battista Nollis karta över Rom (1748)

Stefano Fogelberg Rota är docent och lektor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Han forskar bland annat om drottning Christinas litterära mecenatskap och reselitteratur under Frihetstiden.

Seminariet äger rum på svenska och ges online i E-mötesverktyget Zoom. Inbjudningar (med Zoom-länk) skickas ut på e-postlistan inför varje seminarium och anslås i kalendariet på Institutionen för kultur och estetik hemsida.

 

Om Äldretextseminariet

Äldretextseminariet vid Stockholms universitet samlar forskare från olika ämnen med intresse för antika, senantika, medeltida och förmoderna texter. Välkommen med!

Kontakt

Helena Bodin, professor i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, helena.bodin@littvet.su.se.