Stockholms universitet logo, länk till startsida

Arkadien tur och retur III

Workshop

Datum: fredag 8 april 2022

Tid: 09.15 – 12.00

Plats: Zoom

Välkommen till en workshop online om pastoralen som fenomen.

Honoré Fragonard (1732‒1806), Landscape with Shepherds and Flock of Sheep (Wikimedia Commons)
Honoré Fragonard (1732‒1806), Landscape with Shepherds and Flock of Sheep (Wikimedia Commons)

Våren i Arkadien har fungerat som ett ideal i den västerländska kulturen sedan antiken. Detta ideal har gestaltats i dikt, i bildkonst och i andra konstarter. I två tidigare digitala träffar har vi gjort nedslag i den pastorala traditionen och resonerat kring dess funktion i dag.

Denna gång samlas vi för att mer ingående diskutera två texter kring pastoralen:

Terry Gifford, ”Four Kinds of Pastoral”, i Pastoral, 2 uppl. (London: Routledge, 2019), s. 1‒13.

Ken Hiltner, ”Introduction”, i What Else Is Pastoral?: Renaissance Literature and the Environment (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011), s. 1‒16.

 

Frågor att diskutera

Som tidigare medverkar Anna Blennow, docent i latin vid Göteborgs universitet, och vi bjuder in både nya och tidigare resenärer. Exempel på frågor som vi vill diskutera är följande:

  • Vilka perspektiv anlägger Gifford och Hiltner för att förstå det arkadiska landskapets funktioner och mekanismer, så som det gestaltas i pastoralen?
  • Hur hanteras lokala gestaltningar av pastoralen i olika delar av världen och i olika tider?
  • Erbjuder Gifford och Hiltner utgångspunkter som kan bidra till framtida forskning om det pastorala?
 

Anmälan senast 31 mars

Om du vill delta kontaktar du Anna Albrektson (tidigare Cullhed) eller Vera Sundin på nedanstående adresser. Skicka din anmälan till oss senast den 31 mars. Textunderlaget och Zoom-länken förmedlas till deltagarna i samband med anmälan.

Vi ser fram emot samtalet!

Anna Albrektson
anna.albrektson@littvet.su.se        

Vera Sundin
vera.sundin@littvet.su.se