Stockholms universitet logo, länk till startsida

Bokhunden som resurs när barn läser och bygger föreställningsvärldar

Webbinarium

Datum: tisdag 30 mars 2021

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Zoom

Ewa Bergh Nestlog och Helene Ehriander vid Linnéuniversitetet, gästade Institutionen för språkdidaktik för ett digitalt högre seminarium.

På de högre seminarierna vid Institutionen för språkdidaktik presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av våra egna forskare och forskare som gästar oss.

Högre seminariet ISD - tisdag 30 mars 2021

Bokhunden som resurs när barn läser och bygger föreställningsvärldar

Ewa Bergh Nestlog, docent i svenska språket med didaktisk inriktning vid Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet, och Helene Ehriander, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för film och litteratur, Linnéuniversitetet.

Ewa Bergh Nestlog och Helene Ehriander
Ewa Bergh Nestlog och Helene Ehriander.
Foto: Linnéuniversitetet

Abstrakt

I projektet Bokhunden och Astrid Lindgren, finansierat av Allmänna arvsfonden, utbildas hundar och hundförare för läsning tillsammans med barn. Syftet är att med bokhundar som resurs föra samman barn med litteratur och främja barnens möjligheter att utveckla textrörlighet och intresse för läsning.

Vid seminariet presenterade Ewa Bergh Nestlog och Helene Ehriander projektet samt en studie där de undersöker hur Ronja, 8 år, läser högt och bygger en föreställningsvärld tillsammans med en bokhund och dess förare. Syftet är att hitta förklaringar till barnets uttryck för meningsskapande i text och praktik för att förstå bokhundens och läspraktikens betydelse för barnets läsning. Studien visar att Ronja parallellt rör sig i två föreställningsvärldar, nämligen en som rör boken och en som rör bokhunden. På så sätt utvidgas meningsskapandet i bokens föreställningsvärld till att också inkludera praktiken med bokhunden, och därmed verkar Ronjas möjligheter utvidgas att göra det föreställda verkligt och faktiskt genom att hunden i realiteten är där.