Stockholms universitet

Följeforskning av nyanlända lärares möten med svensk skola

Webbinarium

Datum: tisdag 7 december 2021

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Zoom

Catarina Economou och Elin Ennerberg vid Malmö universitet gästade Institutionen för språkdidaktik för ett digitalt högre seminarium.

På de högre seminarierna vid Institutionen för språkdidaktik presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av våra egna forskare och forskare som gästar oss.

Högre seminariet ISD - tisdag 7 december 2021

Följeforskning av nyanlända lärares möten med svensk skola

Catarina Economou och Elin Ennerberg
Catarina Economou och Elin Ennerberg.

Catarina Economou är fil.dr och lektor i svenska och svenska som andraspråk med didaktisk inriktning och docent i svenska som andraspråk på institutionen för Kultur, Språk och Medier och fakulteten för Lärande och Samhälle vid Malmö universitet.

Elin Ennerberg är fil.dr i sociologi och arbetar som biträdande lektor på institutionen för Samhälle, Kultur och Identitet vid Malmö universitet.

 

 

Abstract

I denna presentation fokuserar vi på hur lärare med migrationsbakgrund hanterar övergångar till svensk skola och hur deras kompetens tas tillvara inom utbildningssystemet.

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med lärare med migrationsbakgrund som har gått Snabbspåret för utländska lärare och förskollärare (eller liknande utbildningar) för att återinträda som lärare i Sverige. Studien bygger också på kvalitativa intervjuer med rektorer och företrädare för myndigheter och intresseorganisationer.

I vår presentation diskuterar vi formella hinder för att arbeta på svensk skola som legitimerad lärare såsom lärarlegitimationen, men också informella hinder såsom språkkrav i utbildningsverksamheten, tillgänglig information om legitimationsprocesser och anställning i svensk skola, samt olika förväntningar på vad lärarrollen i svensk skola kan innebära.