Stockholms universitet

Högre seminariet i Idéhistoria

Seminarium

Datum: onsdag 22 september 2021

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Samtliga seminarier genomförs tills vidare med Zoom.

”A political critique of poetic reason”

Karolina Enquist Källgren presenterar ett utkast till introduktionskapitlet till sin nya bok. Föreliggande text är ett bearbetat utkast till inledningen till en ny bok som jag arbetar med. Boken har titeln Form: a political critique of poetic reason. I boken undersöker och utvecklar jag vad jag själv kallar ett poetiskt förnuft. Boken har ett historiskt spår, där jag undersöker hur sex exilfilosofer under andra världskriget och spanska inbördeskriget diskuterade frågan om social estetik och social form; Walter Benjamin, Ernst Bloch, Alfred Sohn-Rethel, María Zambrano, Adolfo Sánchez Vázquez och Eduardo Nicol. I ett andra teoretiskt spår föreslår jag att man utifrån såväl likheter som diskrepanser i deras tänkande kan få syn på möjlighetsbetingelserna för ett poetiskt förnuft. Texten kommer att vara på engelska. Ordförande: Elisabeth Mansén.