Stockholms universitet logo, länk till startsida

Immaterialrättsliga och regulatoriska rättigheter för personlig medicin

Konferens

Datum: tisdag 15 mars 2022

Tid: 14.00 – 16.00

Plats: Online

Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt inbjuder till den onlinebaserade konferensen "IP and Regulatory Rights in the Age of Personalized Medicine" för att fira lanseringen av prof. Frantzeska Papadopoulous bok "Evergreening Patent Exclusivity in Pharmaceutical Products" (Hart, 2021).

Individbaserad medicin, även kallad precisionsmedicin, är en medicinsk modell där patienter delas in i olika grupper - med medicinska beslut, metoder, ingrepp och/eller produkter som skräddarsys för den enskilda patienten (eller för den specifika gruppen) utifrån deras förutspådda gensvar eller risk för sjukdom. Även om individuellt anpassad medicin verkar vara en väsentlig del av den moderna sjukvården är det också ganska oklart hur innovationer som utvecklas för dess syften överensstämmer med patenterbarhetskraven och, i allmänhet, med hur patentsystemet fungerar. Dessutom: hur tillämpas det rättsliga systemet för försäljningstillstånd och andra regleringsrättigheter på individbaserade läkemedel? Vad behöver göras för att ge en friktionsfri anpassning av den rättsliga ramen till nya former av hälso- och sjukvård?

Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras av en panel av framstående akademiker och praktiker som arbetar med dessa utmaningar i sina respektive roller.

Konferensen är på engelska. Läs mer och anmäl dig på IFIM's hemsida:

www.ifim.se/