Stockholms universitet

Meta-organizations as communicators of distinction

Seminarium

Datum: måndag 5 december 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Mötesrum 79, Plan 6, Hus 2, Campus Albano

– A study of meta-organizing through Luhmann’s social systems theory. Avhandlingsplan: Gustav Agnesson

Ordförande
Professor Staffan Furusten, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Opponent
Docent Anselm Schneider, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Handledare
Professor Staffan Furusten, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Universitetslektor Lovisa Näslund, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
 
För att läsa manuskriptet, vänligen kontakta Gustav Agnesson: gustav.agnesson@sbs.su.se