Stockholms universitet

Nobel Calling: Jakten på covid-19

Var befinner vi oss i jakten på ett botemedel mot covid-19, i Sverige och internationellt? I samarbete med Nobel Calling ger Stockholms universitet och Kulturhuset Stadsteatern en föreläsning om vad som krävs för att skydda världens befolkning mot covid-19 och framtida pandemier.

 

Följ evenemanget på Facebook

 

En föreläsning med:

Gunnar von Heijne, professor i biokemi vid Stockholmls universitet och en av Sveriges ledande forskare inom området biokemi och molekylärbiologi.
Sophia Hober, professor i molekylär bioteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan och SciLifeLab.
Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Gabriella Ahlström, moderator.

 

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Hur ser det konkreta arbetet med att få fram vaccin/botemedel mot covid-19 ut? Kommer vi att lyckas?
  • Vilka är det upptäckter och Nobelpris som gör det möjligt att hitta vaccin mot covid-19 i dag?
  • Vad händer när det finns ett vaccin? Vem kommer att få tillgång till de vaccin/botemedel som tas fram? Kan länder som inte har en egen tillverkning bli utan?
 

Om föreläsarna

Gunnar von Heijne, Stockholm Center for Biomembrane Research

    Läs mer om forskningen vid CBR

Sophia Hober är professor i molekylär bioteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon är även aktiv vid SciLifeLab, ett nationellt resurscenter för storskalig biovetenskaplig forskning, i samarbete mellan KTH, Karolinska institutet och Stockholms universitet. Där är hon bland annat ansvarig för projektet som Human Protein Atlas och The Secretome project, som kartlägger alla kroppens proteiner i jakten på botemedel mot bland annat cancer och pandemier.

    Läs mer om Sophia Hobers forskning

Rikard Forslid är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

    Läs mer om Rikard Forslids forskning

 

Samarbete för öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar på Kulturhuset är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.