Stockholms universitet logo, länk till startsida

Skrivande som näring för demokratin

Webbinarium

Datum: tisdag 12 oktober 2021

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Zoom

Carina Hermansson, Umeå universitet, gästade Institutionen för språkdidaktik för ett digitalt högre seminarium.

På de högre seminarierna vid Institutionen för språkdidaktik presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av våra egna forskare och forskare som gästar oss.

Carina Hermansson

Högre seminariet ISD - tisdag 12 oktober 2021

Skrivande som näring för demokratin

Carina Hermansson är universitetslektor vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

 

Abstract

Skola och utbildning är en central del i vårt samhälle – ett samhälle där information via textbaserade medier ökar för varje dag och där informationens ursprung, syfte och tillförlitlighet inte alltid är transparent. Samtidigt som dagens information och kommunikation ställer högre krav på elevers färdigheter och förmågor att kritiskt förstå skriftlig information, såväl som att uttrycka sina tankar och idéer i skrift visar klassrumsforskning att elever får lite, om någon, träning i att använda skrivandet för att kritiskt förstå och skapa text, eller för att göra sin röst hörd. Detta seminarium fokuserar just detta, hur vi i skolan kan utveckla en skrivundervisning för demokratiskt deltagande.

I denna presentation kommer jag att dela erfarenheter och resultat från vår forskargrupp som genomför en treårig interventionsstudie, Skrivande som näring för demokratin (VR2018-03779). Inledningsvis diskuterar jag vad ett deltagande skrivande kan innebära, och därefter presenterar jag den interventionsstudie som genomförts i nära samarbete med lärare och elever vid 14 mellanstadieklasser i Sverige.