Stockholms universitet logo, länk till startsida

Slutseminarium: Demokrati på köpet? Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949 - 2010

Evenemang

Datum: tisdag 15 mars 2022

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Via Zoom

Niklas Hill har slutseminarium på sin doktorsavhandling med titeln: Demokrati på köpet? Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949 - 2010 (preliminär titel).

SLUTSEMINARIUM: NIKLAS HILL

Demokrati på köpet? Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949 - 2010 (preliminär titel).

Läsare: Håkan Blomqvist (Söderstörns högskola), Susanne Kreitz-Sandberg (IPD), Kenneth Abrahamsson (Luleå tekniska universitet)
Handledare: Petros Gougoulakis, Shamal Kaveh, Åsa Broberg
 
För manus kontakta Niklas Hill: niklas.hill@edu.su.se

Zoom-link: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69777786341