Stockholms universitet logo, länk till startsida

Stockholm trio webinar: God forskningssed från olika perspektiv

Webbinarium

Datum: fredag 28 maj 2021

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Zoom

Forskningsetik innebär mycket mer än bara etikprövning och regelverk.

Vid detta seminarium kommer olika aspekter av forskningsetik att diskuteras, bland annat normer inom vetenskapen, forskaren som expert, akademiskt författarskap, och etiska frågor utifrån en doktorands perspektiv.

Webbinariet riktar sig till alla som är intresserade av forskningsetiska frågor – studenter, doktorander, forskare, administrativ personal och ledning.

För program och mer information

Stockholm Trio webinar: Good Research Practice from Different Perspectives

Anmäl dig här
 

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash
Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash