Lärarutbildningsportalen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen

Välkommen till lärarutbildningarna!

Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av program och kurser som leder till lärarexamen och som ger kompetens att arbeta som lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för alla åldrar. Lärarutbildningarna är påbyggbara så att alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen. Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå.

Nyheter

  • Eva Insulander Hur gestaltas medeltiden i undervisning och andra sammanhang? 2019-09-19 "Design för lärande Historia" söker svar på frågor som: Hur gestaltas och används medeltiden i olika sammanhang? Vilka aspekter lyfts fram som centrala, och vilka tonas ner? Eva Insulander, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, är en av bokens tre författare.
  • Så kan undervisningen i samhällskunskap främja kritiskt tänkande 2019-09-16 En undervisning som tar fasta på ämnesinnehållet har större chans att utveckla elevernas kritiska omdöme när det gäller rättvisefrågor än den som fokuserar på elevernas tyckande. Det visar Malin Tväråna i en ny avhandling som grundar sig i så kallad praktiknära forskning.
  • "Hotet mot kunskap är ett hot mot hela vår existens" 2019-09-13 I höstens premiäravsnitt av podden Bakom bokhyllan möter vi Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och nyligen invald som ledamot i Svenska akademien.
  • Bostadsförmedling kan gynna lärosäten 2019-09-12 Bostadsbristen i flera större svenska studieorter har resulterat i att allt fler lärosäten bedriver verksamhet för bostadsförmedling till studenter och gästforskare. Hur den bostadsrelaterade serviceverksamhet är utformad och vilken service som erbjuds skiljer sig åt mellan lärosäten.
  • Foto: Viktor Gårdsäter Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt – källkoll för skrivande studenter 2019-09-10 Kom till biblioteket och lär dig hur du hittar användbar vetenskaplig information och få tips för att bli bättre på källkritik till din uppsats eller rapport.
  • Symposium med fokus på ursprungsspråk 2019-09-10 I december öppnar onlinesymposiet ITML5. Årets tema är Language, Culture and Ethnicity in Indigenous and Migrant Languages. Välkommen att skicka in ett abstrakt senast 4 oktober.

Hur är det att plugga till förskollärare? Fråga mig!

Hur är det att plugga till förskollärare? Fråga mig!

Hur är det att plugga till grundlärare? Fråga mig!

Hur är det att plugga till grundlärare? Fråga mig!

Fråga mig om hur det är att plugga till ämneslärare!

Fråga mig om hur det är att plugga till ämneslärare!
För det vidare
Det finaste!

 

Universitetet i sociala medierStockholms universitet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på TwitterLärarutbildningar vid SU på YouTube