Lärarutbildningsportalen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen

Välkommen till lärarutbildningarna!

Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av program och kurser som leder till lärarexamen och som ger kompetens att arbeta som lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för alla åldrar. Lärarutbildningarna är påbyggbara så att alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen. Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå.

Nyheter

  • Höga betyg från UKÄ för BUV 2019-04-23 Universitetets utbildningar till förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem får omdömet hög kvalitet när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) släpper de första resultaten från granskningen av lärarutbildningarna.
  • Skrivretreat för uppsatsskribenter 2019-04-23 Skriver du uppsats, rapport eller självständigt arbete i vår? Välkommen till vårens skrivretreat. Under fyra timmar får du möjlighet att skriva koncentrerat utan att bli störd. Du har också möjlighet att få goda råd från Studie- och språkverkstaden och biblioteket – allt för att du ska bli klar med din uppsats.
  • Maria Andrée är projektledare för ULF vid Stockholms universitet och är sedan 2013 en av de drivande i arbetet med plattformen STLS som utvecklar ämnesdidaktisk forskning i samarbete med lärare. ULF-projektet – ett regeringsuppdrag för att öka forskningssamarbetet mellan akademi och skola 2019-04-23 Med siktet inställt på en stärkt vetenskaplig grund för lärarprofessionen deltar Stockholms universitet i regeringsuppdraget ULF. Vägen dit går genom samverkan mellan forskare, lärare och skolhuvudmän och plattformen Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).
För det vidare
Det finaste!

 

Universitetet i sociala medierStockholms universitet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på TwitterLärarutbildningar vid SU på YouTube