Lärarutbildningsportalen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Lärarutbildningsportalen

Välkommen till lärarutbildningarna!

Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av program och kurser som leder till lärarexamen och som ger kompetens att arbeta som lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för alla åldrar. Lärarutbildningarna är påbyggbara så att alla har möjlighet att avlägga en magister- eller masterexamen. Därmed öppnas också vägen till fortsatta studier på forskarnivå.

Corona blå fyrkant

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Nyheter

  • Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset 2020-04-06 Stockholms universitet har tagit fram riktlinjer för genomförande av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarprogrammen vårterminen 2020. Riktlinjerna tar hänsyn till rådande läge av coronavirus och ansvariga myndigheters rekommendationer.
  • Passionerad forskare professor på BUV 2020-04-02 Arniika Kuusisto, professor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet sedan våren 2018. Hon har närmast i tid varit docent vid Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki och innehar titeln Hedersforskare på Department of Education, University of Oxford.
  • Utlysning av medel för samarbeten inom profilområdena 2020-04-02 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för samarbeten inom profilområdena. Utlysningen gäller forskning, utbildning och samverkan och sista ansökningsdag är den 11 maj 2020.

Hur är det att plugga till förskollärare? Fråga mig!

Hur är det att plugga till förskollärare? Fråga mig!

Hur är det att plugga till grundlärare? Fråga mig!

Hur är det att plugga till grundlärare? Fråga mig!

Fråga mig om hur det är att plugga till ämneslärare!

Fråga mig om hur det är att plugga till ämneslärare!

 

Universitetet i sociala medierStockholms universitet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på TwitterLärarutbildningar vid SU på YouTube