Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vill du bli lärare?

Bli lärare om du vill jobba med barn och ungdomar och påverka vår framtid. Som lärare kommer du att dela med dig av dina gedigna kunskaper till andra.

Undervisning i lågstadieklass
Foto: Katja Kircher, Mostphotos

Välj rätt för dig

Försök att tänka dig in i den miljö som du tror att du kommer att trivas att undervisa i. Beroende på vilka åldrar som du vill bli lärare för så använder du dig av olika egenskaper. I vissa fall är det mer fokus på att förmedla ämnen och i vissa fall är det mer fokus på omsorg och ledarskap. Välj de ämnen som du är intresserad av och vill förkovra dig i. Din fördjupning av ämnesstudierna varierar beroende på vilka ämnen som du vill läsa. 

Akademiska studier

Den största delen av lärarutbildningen är teoretisk med inslag av verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att utbildningen både sker på campus och ute på en förskola eller skola. Lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, oavsett om du vill bli lärare i förskola, skola eller fritidshem, har hög vetenskaplig kvalitet. Alla lärarutbildningarna är på en likvärdig akademisk nivå. 

Att studera på universitet

Studier vid universitet skiljer sig från studier på gymnasienivå. Det skiljer sig på sätt att du kommer att läsa mycket litteratur, forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. Du kommer även att få skriva texter där du resonerar och argumenterar utifrån litteraturen och du kommer att få diskutera och resonera muntligt vid seminarier. Att studera vid universitetet innebär också att du själv tar ansvar för dina studier. Om du behöver hjälp får du aktivt själv söka det. Det finns stöd att få vid universitetet.

Rikt studentliv

Utöver studierna finns ett rikt studentliv med många aktiviteter att ta del av. Det gör din studietid både roligare och lättare då man kan stötta varandra. 

Brett utbud av lärarutbildningar

Se vilka lärarutbildningar som finns att välja på och vad de innebär. Välj den lärarutbildning som känns rätt för dig.

 

Genom att läsa enstaka korta kurser kan du känna efter ifall lärarutbildningarna är något för dig. Kurserna i Fler vägar in motsvarar samma kurser som inom programmen. Det innebär att du kan tillgodoräkna dem om du väljer att påbörja en full utbildning framöver.

Se kursutbudet för Fler vägar in vid SU

Se hela kursutbudet för Fler vägar in, på Lärarutbildning.nu

Du ansöker till kurserna via antagning.se 

 

Som förskollärare arbetar du i förskola med barn mellan 1-6 år. Det är ett omväxlande yrke där du får arbeta kreativt tillsammans med barn och skapa förutsättningar för lek, utveckling och lärande. Utbildningen är till största del teoretisk med praktiska inslag och omfattar studier på akademisk nivå. 

Förskollärare

 

 

Fritidshem

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i åldern 6–12 år. Du skapar en meningsfull fritid som utmanar och stimulerar till lärande. 

Grundlärare (Fritidshem)

F-3

Du får en helhetssyn på barns lärande. Olika ämnen integreras i kreativa och lustfyllda arbetsformer. Som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 undervisar du skolans yngsta elever i åldern 6–9 år.

Grundlärare (F-3)

4-6

Du får kunskap och kompetens för att undervisa och möta elever mellan 9–12 år. Under dessa årskurser vidareutvecklas och fördjupas barns lärande. 

Grundlärare (4-6)

 

 

Om du redan har en akademisk examen inom ett skolämne kan du komplettera med en pedagogisk utbildning. Då blir du behörig ämneslärare för årskurs 7-9 eller på gymnasiet.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

 

Du kan komplettera din utländska lärar- eller förskollärarexamen. Då blir du behörig att arbeta i svensk skola eller förskola. Det gäller om du har en ämnesexamen som motsvarar ett svenskt undervisningsämne. Om det här låter intressant för dig så kan du komplettera din tidigare utbildning inom Utländska lärares vidareutbildning, ULV. 

Utländska lärares vidareutbildning, ett nationellt samarbete

Utländska lärares vidareutbildning, vid Stockholms universitet

Lämplighetsprov

 

Jobbar du som lärare eller förskollärare men saknar behörighet? Då kan du komplettera din utbildning med det du behöver för att få en lärarexamen. Välj Vidareutbildning av lärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen, VAL. 

Vidareutbildning av lärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen (VAL)

 

Om du redan har en yrkeserfarenhet så kan du bli yrkeslärare. Då kan du undervisa på gymnasieskolans yrkesprogram eller på komvux, folkhögskolor, yrkeshögskolan eller studieförbund.

Yrkeslärare

 

Som ämneslärare får du möjligheten att fördjupa och vidareutveckla dina intressen. Eleverna som du kommer att undervisa går i högstadiet eller i gymnasiet. Du blir en viktig person för elevernas utveckling mot vuxenlivet.

Ämneslärare

 

Om du vill bli ämneslärarstudent i idrott, musik eller dans så har Stockholms universitet samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan, (GIH), Kungliga musikhögskolan, (KMH) och Stockholms konstnärliga högskola, (SKH).

Kontakt ämneslärare, samarbete med andra lärosäten

 

Läs aktuella nyheter om forskning inom utbildning, lärande och utbildning.

Skola och utbildning

Vill du, så kan du göra ett quiz för att se vilken lärarutbildning som passar dig.

Till sida med quiz

Möt några lärare

Lärarutbildningarna har nära koppling till aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Som student vid Stockholms universitet kommer du därför att möta framstående forskare.

Möt lärare vid SU

 

Om du är osäker på vilken lärarutbildning som är rätt för dig kan våra studievägledare hjälpa dig.

Kontakta lärarutbildningarna

Vill du prenumerera på ett utskick om kursutbud för lärarutbildningarna?

Prenumerera på kursutbud för lärarutbildningarna

På denna sida