Teknisk personal

Huazhen Wang (Laboratorietekniker)

Room: F314b
Email: huazhen.wang@su.se

Munira Akhter (Laboratorietekniker)

Rum: F332
Telefon: 08-16 4139 / 072-145 82 67
E-post: munira.akhter@su.se

Monika Björk (Laboratorietekniker) Föräldraledig

Rum: F314b
Telefon:08-16 4116 / 070-189 09 39
E-post: Monika.Bjork@su.se

Petra Björk (Forskare)

Rum: F323b
Telefon: 08-16 4065
E-post: petra.bjork@su.se

Beatriz Campos (Lab manager)

Rum: F314b
Telefon: 08-16 4119 / 070-180 82 68
E-post: beatriz.campos@su.se

Bo Carlsson (Laboratorieassistent)

Rum: F368
Telefon: 08-16 4130
E-post: bo.carlsson@su.se

Ingela Ekstrand (Laboratorietekniker)

Rum: E534
Telefon: 08-16 12 69
E-post: ingela.ekstrand@su.se

Heinrich von Fricks (Intendent)

Rum: F335b
Telefon: 08-16 2913 / 070-181 55 28
E-post: heinrich.vonfircks@su.se

Kicki Ryman (Biotekniker)

Rum: F465
Telefon:08-16 2836
E-post: kicki.ryman@su.se

Irina Sabanova (Laboratorietekniker)

Rum: F545
Telefon: 08-16 4173
E-post: Irina.Sabanova@su.se

Lennart Schöldberg (Tekniker)

Rum: F314b
Telefon: 08-16 1254 / 072-143 35 77
E-post: lennart.scholdberg@su.se

Arrheniuslab Hus F

 Besöksadress:
 Svante Arrhenius väg 20C
 
 Postadress:
 Stockholms universitet
 Institutionen för molekylär biovetenskap,
 Wenner-Grens institut
 106 91 Stockholm
 
 Tel: 08-16 2000
 Fax: 08-16 4209
 
 Prefekt:
 Per Ljungdahl  08-16 4101
 per.ljungdahl@su.se

 Ställföreträdande prefekt:
 Ann-Beth Jonsson  08-16 4154
 
 Administrativ chef:
 Lina Berggren 08-16 3509
 lina.berggren@su.se
 
 Intendent:
 Heinrich von Fircks 08-16 2913
 heinrich.vonfircks@su.se
 
 Lab manager: 
 Beatriz Campos 08-16 4119
 beatriz.campos@su.se
 
 Föreståndare ECF:
 Stina Tucker 08-16 4014
 stina.tucker@su.se