Stockholms universitet

Tillfälligt sätt att logga in i Ladok från årsskiftet

Från och med 1 januari 2024 måste du som student tillfälligt logga in i Ladok på ett annat sätt än du brukar. Istället för ditt vanliga universitetskonto måste du använda eduID eller ditt konto på antagning.se. 

Alternativ inloggning till Ladok

Från och med årsskiftet kommer du som student på SU inte att kunna använda ditt vanliga universitetskonto för att logga in i Ladok. Detta beror på att universitetskontot inte har rätt tillitsnivå. Istället kan du använda ditt bekräftade konto på antagning.se eller eduID. Arbete med att ta fram en teknisk lösning för att höja tillitsnivån på universitetskontot pågår, men det finns ännu ingen tidplan för när detta kan vara klart.

Den nya inloggningsmetoden gäller dig som har ett svenskt personnummer. Om du inte har svenskt personnummer kan du fortsätta logga in i Ladok med ditt vanliga universitetskonto.

Prova gärna att logga in med på det nya sättet redan nu, så att du vet att det säkert fungerar så riskerar du inte att bli utestängd från Ladok vid nyår.