Meteorologiska institutionen

Nyheter

Kalender

2

september

Seminarium

Meteorologiska institutionen
Seminarium om IPCC:s AR6 delrapport 1 - Den naturvetenskapliga grunden

Den 9 augusti 2021 publiceras den första av tre delrapporter i från FN:s klimatpanel IPCCs sjätte stora rapport om klimatförändringen, AR6. Denna första del handlar om ”Den naturvetenskapliga grunden” och beskriver bland annat ny kunskap om klimattrender, klimatsystemet, klimatpåverkan, och nya klimatscenarier.

VÅRA UTVALDA LÄNKAR