Stockholms universitet

Årets lärarpristagare utsedda

Priset Årets lärare 2024 går till Christina Ramberg, Juridiska institutionen, Emeli Lönnqvist, Kriminologiska institutionen, Olena Jansson, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska och Salim Belyazid, Institutionen för naturgeografi.

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. Priset får de fyra lärarna för att de främjar lärande genom framstående pedagogiska insatser, för att de har ett erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning samt har visat på en betydande undervisningsskicklighet.

Illustration för priset.
Illustration: SaraMara

Det är studenter och medarbetare som nominerar engagerade lärare och kollegor som gör uppskattade pedagogiska insatser. Till priset nominerades i år 298 lärare vid 44 institutioner.

Årets lärare får en prissumma på 50 000 kronor var, som ska ge lärarna möjlighet att utveckla sig ytterligare inom sitt område. Medlen betalas ut av stiftelseförvaltningen till institutionerna där lärarna är verksamma. Pristagarna får också ett diplom som delas ut av rektor vid promotionshögtiden.

Pristagare och motiveringar

Han lär oss kommunikation och skapar team-gemenskap i kursgruppen.

Salim Belyazid vid Institutionen för naturgeografi utses till Årets lärare 2024 för att sin strävan att skapa en optimal lärmiljö, där han värnar om studenters olika sätt att lära och om deras utveckling. Genom att låta studenterna skatta sin grad av förvirring och motivation i ämnet stödjer han dem där de befinner sig i lärandet. Salim uppskattas särskilt för att han lägger tid och tanke på att para ihop studenter inför grupparbeten på ett sätt som gör att gruppmedlemmarna kompletterar varandra, något som lett till att studenterna lär känna varandra och lättare samarbetar och lär sig tillsammans. Salim använder relevanta metaforer som gör komplexa förhållanden lättare att förstå och tillämpa i  verkligheten.

Hon gör det svårt att sluta när lektionen är slut.

Olena Jansson vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska utses till Årets lärare 2024 för sitt engagemang och sin genomtänkta undervisning som gör undervisning och examinationer både intressant och spännande. Studenterna, som huvudsakligen är vuxna med familj, uppskattar hennes utomordentliga förklaringar som är anpassade till studenternas nivå samtidigt som hon anpassar och lyssnar på studenternas behov utan att låta dessa hänsyn ta över. Genom förslag på olika relevanta komplement som radioprogram, poddar och böcker, skapar Olena en avslappnad och positiv stämning under både föreläsningar och lektioner, vilket ger goda möjligheter till interaktion som ytterligare underlättar lärandet i ukrainska språket.

Hon är en förebild som ser studenterna.

Emeli Lönnqvist vid Kriminologiska institutionen utses till Årets lärare 2024 för att hon inspirerar studenterna att göra sitt bästa. Som kursansvarig för den introducerande kursen i kriminologi med 180 studenter visar hon lyhördhet och genuint intresse för studenterna, och lyckas skapa en trygg, tillåtande och uppmuntrande studiemiljö. Genom en ständig nyfikenhet inför sin egen lärarroll, och inför pedagogiska frågor om hur undervisningen i kriminologi kan hanteras och bli ännu bättre, uppskattas hon av studenter liksom av kollegor för sin kreativitet och sin administrativa förmåga. Studenterna upplever Emeli som ett föredöme för hur en kriminologilärare kan vara.

Hon undervisar utanför boxen med verkliga exempel.

Christina Ramberg vid Juridiska institutionen utses till Årets lärare 2024 för att hon engagerar och involverar studenterna i ett tillåtande diskussionsklimat på ett sätt som skapar motivation och vilja att lära mer. Med sitt genuina intresse för ämnet och sina studenter har hon utvecklat undervisningen med hjälp av gestaltande pedagogik och införande av digitaliserade avtalsförhandlingsspel. Studenterna menar att det ger sammanhang och förståelse av relationen mellan teori och praktik, som gör lärandet roligt och mycket lärorikt. Christina uppskattas också mycket för sin generositet då hon delar med sig av undervisningserfarenheter och stöttar samt inspirerar nya kollegor inom lärarlaget.

Läs mer om priset Årets lärare