Stockholms universitet

Öppen vetenskap i fokus när förlaget firade

Stockholm University Press har givit ut 50 böcker med open access. Det firades med samtal om fritt tillgänglig kurslitteratur och hur arbetet med öppen publicering ska gå vidare.

Stockholms universitet går sedan många år i täten bland svenska lärosäten i arbetet med öppen vetenskap. Ett exempel på detta är universitetets eget open access-förlag Stockholm University Press, som sedan 2015 har gett ut 50 vetenskapliga böcker öppet tillgängliga. För att fira detta och diskutera hur arbetet med open access-publicering kan gå vidare arrangerade SUP den 11 maj 2023 ett seminarium på universitetetsbiblioteket under rubriken Together towards open access.

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie och rektorsråd för öppen vetenskap, inledde seminariet med att berätta att 90 procent av de vetenskapliga artiklarna som publiceras av forskare vid Stockholms universitet nu är öppet tillgängliga, men för vetenskapliga böcker ligger siffran endast på ungefär 2 procent.

 

Paneldiskussion om öppen kurslitteratur

Panel som diskuterade open access
I panelen deltog Karin Dirke, docent i idéhistoria; Ketil Thorgersen, docent i musikpedagogik och kårordförande Simon Froster Delbom. Samtalet leddes av Sofie Wennström (vänster). Foto: Cecilia Burman

Besökarna kunde sedan ta del av två paneldiskussioner. Den första handlade om möjligheter för öppen kurslitteratur och fokuserade på hur det går att öka produktionen av öppet tillgängliga böcker för studenter. I panelen deltog Karin Dirke, docent i idéhistoria; Ketil Thorgersen, docent i musikpedagogik och kårordförande Simon Froster Delbom. Samtalet leddes av Sofie Wennström från Stockholm University Press.

I diskussionen lyfte Simon Froster Delbom bland annat att öppen tillgång till kurslitteratur är viktigt för att demokratisera högre utbildning och göra den tillgänglig för flera. Karin Dirke betonade även att bildning måste bli mer tillgänglig och att open acess för kurslitteratur kan vara ett sätt att få in mer av forskning i undervisningen.
 

 

Diskussion om möjligheter till öppen publicering

Paneldiskussion om open science
I panelen deltog Eva Stensköld, Riksbankens Jubileumsfond; Niklas Gårdfeldt Leavy, redaktör på Natur & Kultur; Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor vid Stockholms universitet samt Åke Ingerman, ordförande i styrgruppen för Kriterium. Foto: Cecilia Burman

“Prospects for open book publishing” var rubriken för eftermiddagens andra paneldiskussion. Fokus var på vad som krävs för att få flera forskare att publicera akademisk litteratur open access. I panelen deltog Eva Stensköld, forskningssekreterare vid Riksbankens Jubileumsfond; Niklas Gårdfeldt Leavy, redaktör på Natur & Kultur; Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor vid Stockholms universitet och professor i tyska samt Åke Ingerman, professor i pedagogik och dekan vid Göteborgs universitet samt ordförande i styrgruppen för Kriterium.

Panelen diskuterade bland annat vilka förändringar som kan vara nödvändiga vid övergång till ett system med open access, som meriteringssystemet och betalningsmodellen för publicering och för att ta del av vetenskapliga artiklar.

Evenemanget avslutades med att Stockholm University Press bjöd på tårta för att fira de första 50 böcker som publicerats open access. Vi passade på att ställa frågor till några av dem som var på plats.

Vad är unikt med Stockholm University Press?

Annika Ullman
Annika Ullman

– Det är ett forskarstyrt förlag som ger ut forskning med rigorös kvalitetskontroll öppet tillgängligt, vilket innebär att alla kan få tag på forskningen gratis utan några mellanhänder. Böckerna blir alltså öppet digitalt tillgängliga, men kan också köpas tryckta via vår print on demand-tjänst. Förlaget är ett viktigt alternativ till övriga publiceringsformer, säger Annika Ullman, professor i pedagogik vid Stockholms universitet och ordförande för Stockholm University Press’ förlagskommitté.

Sofie Wennström, förlagsredaktör på Stockholm University Press, menar att om målet med forskningen är att nå ut till så många som möjligt, varför då begränsa sig
– Det är viktigt att man kan göra forskning som kan spridas i större utsträckning än i tryckt format, när det är öppet tillgängligt och digitalt. Forskare, men även andra världen över kan få tillgång till forskningen omedelbart, oavsett hur mycket pengar man har eller om man har ett universitet i ryggen, säger hon. 

 

Varför valde du att ge ut på open access-förlaget Stockholm University Press?

Karin Dirke
Karin Dirke

– Det var viktigt att ge ut öppet tillgängligt för oss, eftersom det var en bok som riktar sig till våra studenter. Man vill göra kunskapen tillgänglig och utan gränser för studenter att få tag på boken.

Det var nära, tillgängligt och förhållandevis enkelt att ge ut på förlaget, säger Karin Dirke, docent i idéhistoria på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, och en av redaktörerna bakom kurslitteraturboken Konsten att kontextualisera, som givits ut på Stockholm University Press.
 

Ketil Thorgersen
Ketil Thorgersen

Ketil Thorgersen, doktor och docent i musikpedagogik vid Institutionen för ämnesdidaktik på Stockholms universitet, och en av författarna bakom antologin De estetiska ämnenas didaktik, som givits ut på Stockholm University Press, menade att det för dem var viktigt att ge ut antologin med open access, för att det var en kunskapsgenererande bok till forskningsfältet.
– Vi var ett kollegium som skulle göra något tillsammans på universitetet, förlaget kändes nära till hands. Vår bok var inte ”bara” en kurslitteraturbok, och då kändes det viktigt att kunna ge ut den öppet tillgängligt.

Hade det inte varit lika viktigt om det ”bara” var en kurslitteraturbok?

– Om en bok är skriven på arbetstid så tycker jag absolut att den ska vara öppet tillgänglig, men om jag gör det på min fritid, då kanske man skulle vilja ha betalt för den, säger Ketil Thorgersen.

Simon Froster Delbom
Simon Froster Delbom

Simon Froster Delbom, kårordförande för Stockholms universitets studentkår, menar att det finns flera skäl till att det är viktigt för kåren att driva frågan om öppet tillgänglig kurslitteratur.
– Dels handlar det om att göra det tillgängligt och digitalt sökbart för studenterna, dels finns pedagogiska fördelar, om det är ens egen lärare som skrivit den öppet tillgängliga boken så blir det en bättre koppling till kursen man går. Ett annat skäl är kostnadsfrågan, att man som student inte behöver välja bort litteratur på grund av kostnaden, så det är en kombination av faktorer, säger han.

Text: Julia Milder


Stockholm University Press

Stockholm University Press är ett forskarstyrt förlag som ger ut sakkunniggranskade böcker och tidskrifter öppet tillgängliga, vilket innebär att de finns att få tag på i digitalt format gratis. Förlagets sakkunniggranskning följer internationella riktlinjer och ger en kvalitetsstämpel till forskningen. Att förlaget är forskarstyrt innebär att forskare från Stockholms universitet sitter i samtliga redaktionsråd, vilka ansvarar för granskningens och publikationens vetenskapliga kvalitet. Alla beslut om publicering tas av förlagskommittén som består av forskare från samtliga fyra fakulteter vid Stockholms universitet.
 

 Läs mer om öppen vetenskap på Stockholms universitets webb

Inlägg på Stockholm University Press Blog: Together Towards Open Access – Celebrating 50 Books in the Open

Bibliotekets Youtubekanal