Stockholms universitet

121 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond till universitetet

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat vilka forskare som får medel i årets ordinarie utlysning. Stockholms universitet tilldelas drygt 121 miljoner kronor fördelat på två program, sju projektbidrag och åtta sabbaticals.

Södra huset

Tre stora forskningsprogram tilldelas medel av Riksbankens Jubileumsfond. Av dessa finns två vid Stockholms universitet. Det rör sig om:

Andreas Madestam, Nationalekonomiska inst.: ”Att mäta nationers välstånd. En studie av långsiktig ekonomisk tillväxt med hjälp av historiska flygbilder”, 52 880 000 kr

Läs mer om forskningsprogrammet på Riksbankens Jubileumsfonds webb.

Leos Müller, Historiska inst.: ”Den glömda flottan. Sveriges "blåa" kulturarv c:a 1450-1850”, 34 335 000 kr.

Läs mer om forskningsprogrammet på Historiska institutionens webbplats: Kulturarv på Östersjöns botten ska utforskas

 

Projekt

Meike Wagner, IKE: ”Performing Citizenship. Amatörteater och samhälles transformationer omkring 1800”, 2 252 000 kr;
Kenneth Nelson, SOFI: ”Policyeffekter i den koldioxidfria välfärdsstaten”, 5 875 000 kr;
Anders Schoubye, Filosofiska inst.: ”Språkliga och epistemologiska perspektiv på vittnesmål”, 5 022 000 kr;
Olof Bäckman, Kriminologiska inst.: ”Konsekvenser av straff i Sverige”, 3 251 000 kr;
Peter Fallesen, SOFI: ”Familjeförändring och ömsesidigt utbyte av levnadsförhållanden mellan generationer”, 2 511 000 kr;
Jakob Svensson, IIES: ”Ekonomisk framgång genom frälsning? Ett fältexperiment inom den evangeliska rörelsen i Uganda”, 1 300 000;
Gerda Neyer, Sociologiska inst.: ”Barnafödandeplaner och fruktsamhetsnedgång i Sverige”, 3 487 000 kr.

 

Sabbaticals

Hans Agné, Statsvetenskapliga inst.: ”Demokratins omvandling: nya fakta och förklaringar”, 1 418 000 kr;
Sabrina Norlander Eliasson, IKE: ”En anständig och enkel boning. Familjen Borgheses våning i klostret SS Domenico e Sisto och det religiösa livets materialitet i barockens Rom”, 1 213 000 kr;
Nils Edling, Historiska inst.: ”Folkhemmet 1900-2020: En tolkningshistoria”, 1 215 000 kr;
Olof Sundqvist, ERG: ”Gudars skymning. Om den fornnordiska religionens upplösning och död”, 1 446 000 kr;
Mikael Holmqvist, Företagsekonomiska inst.: ”Konsekrering av makteliter: Re-producering av kulturellt och symboliskt kapital i statusinstitutioner”, 2 456 000 kr;
Emanuel Bylund, Svefler: ”Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke”, 1 214 000 kr;
Caroline Haux, IKE: ”Nationalkänslans ekonomi. Medborgarskap, marknad, biopolitik i skandinavisk 1800-talsroman”, 1 030 000 kr;
Joseph Siegel, Engelska institutionen: ”Anteckningar och aktivt lyssnande på ett andraspråk: en studie av studenters vanor och prestationer”, 754 000 kr.